Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


EBEVEYN-ÇOCUK İLETİŞİMİNDE OKUL DIŞI FAALİYET OLARAK ÇOCUKTAN EBEVEYNE ÖĞRETEREK ÖĞRENME.doc
Bu çalışmanın temel amacı; matematik eğitiminde çocuktan ebeveyne öğreterek öğrenme olarak isimlendirilen yöntemin okul dışı faaliyetlerde kullanımının ebeveyn-çocuk iletişimine yansımalarının tespit edilmesidir. Çalışma 2022-2023 eğitim-öğretim yılı boyunca; ortaokul 6. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler ve bu öğrencilerin ebeveynleri ile gerçekleştirilmiştir. Uygulamada öğretmen tarafından müfredat konuları öğrencilere kavratılmış ve akabinde ev ödevi olarak öğrendiklerini kendi anne babalarına ders anlatır gibi anlatmaları istenmiştir. Okul dışı faaliyeti olan ev ödevi yoluyla ebeveyn ve çocuklar arasında iletişim kurulması sağlanmıştır. Süreç boyunca ebeveynlerin ve öğrencilerin çalışmaya dair görüşleri alınmış, yapılan her etkinlik sonrasında ise ebeveynler ve çocuklardan günlük tutmaları istenmiştir. Araştırmada durum çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler derinlemesine incelenerek betimlenmiş ve içerik analizi yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde öğrenciler aldıkları sorumluluk dolayısıyla okul dışı faaliyetlerini yaptıklarını, ebeveynleriyle olan iletişimlerinde olumlu gelişme yaşadıklarını, bu durumdan memnun olduklarını ve kendilerini değerli hissettiklerini belirtmişlerdir. Ebeveyn görüşlerine bakıldığındaysa ev ortamında çocuklarına daha fazla zaman ayırmak durumunda kaldıklarını, iletişim anlamında eksik yanlarını fark ederek kendilerini geliştirdiklerini, empatiyi öğrendiklerini, çocuklarını ders ve iletişim noktasında desteklemeleri gerektiğini anladıklarını ifade etmişlerdir. Etkinlik sonrasında ebeveyn ve çocuklara tutturulan günlüklerde görüşmelere benzer sonuçlar olduğunu göstermiş olup uygulamanın ebeveynden çocuğa değil de çocuktan ebeveyne yönünde ilerlemesi iletişim ve ödevler konusunda bir farkındalık oluşturmuştur. Çalışmanın farklılığı sebebiyle ebeveyn-çocuk arasında yaşanmış pekçok olumlu hatıralar da günlükler içerisinde yer almaktadır. Bu çalışma, ebeveyn ve çocuklar arasında olumlu iletişim kurabilme ve iletişimde doğru yolları keşfetme açısından katkılar sağlamıştır. Bunların yanısıra tüm öğrenciler bu yöntem sayesinde etkili iletişim kurmayı öğrendiklerini hatta kendilerine zor gelen matematiği iletişimleri sayesinde sorgulayarak daha kolay öğrenebildiklerini ve artık ödevlerini isteyerek ve severek yaptıklarını da belirtmişlerdir. Genel olarak çocuktan ebeveyne öğreterek öğrenme yönteminin ebeveyn-çocuk iletişimine olumlu etkileri olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuktan ebeveyne öğreterek öğrenme, ebeveyn-çocuk iletişimi, görüşme, günlük