Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


ICSE BİLİM FABRİKASI
ICSE Bilim Fabrikası (Science Factory), AB'nin bilim insanı ve bilim konusunda bilgili vatandaş açığıyla mücadele çabalarını desteklemektedir. Bunu, her biri sorunu farklı bir başlangıç noktasından ele alan ve böylece etkiyi artıran farklı önlemlerin benzersiz bir kombinasyonunu sunarak yapar. ICSE Bilim Fabrikası'nın benzersiz özellikleri özetle şunlardır: ICSE Bilim Fabrikasının genel amacı, AB'nin yerel topluluklarda (örneğin öğretmenler, öğrenciler, bilim insanları, araştırmacılar, yenilikçiler, işletmelerdeki profesyoneller arasında) yeni ortaklıklar kurma çabasını desteklemektir. Çağrının gerektirdiği üzere bu ortaklıklar, öğrencileri eğitim, işyeri ve diğer öğrenme ortamlarında (bilim terimi doğa bilimleri, matematik, mühendislik, teknoloji ve BT'yi kapsamaktadır) gerçek hayattaki problem çözme durumlarına dahil ederek tüm vatandaşlar için gelişmiş bilim eğitimini teşvik edecektir. Bu ortaklıklar böylece herkes için bir öğrenme sürekliliğine katkıda bulunacak ve özellikle kadınlar arasında bilim çalışmalarına ve kariyerlerine olan ilgiyi artıracaktır. Kariyer görüşmelerinin analizinde özellikle STEM alanlarıyla ilgili geçmiş deneyimler, okul deneyimleri, çocukluk deneyimleri ve kişinin profesyonel hayatına başlayana kadar yaşadığı sosyal ve kültürel çevreyle ilgili söylemlere odaklanmaktadır. Her bir kariyer görüşmesi kendi içinde analiz edildikten sonra, elde edilen yapılar diğer görüşmelerde karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilim, Açık Okullar, Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme