Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


EĞİTİMDE YAPAY ZEKA: CHATGPT KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
Yapay zeka, insan benzeri düşünme, öğrenme ve genelleme gibi zihinsel süreçleri bilgisayarlar üzerinde taklit etmek için yapay sinir ağları gibi bilgi işleme sistemlerinin kullanıldığı bir teknolojidir. Bir yapay zeka teknolojisi olan ChatGPT de OpenAI tarafından geliştirilen, metin üretebilen ve bunu çok yönlü bir şekilde işleyebilen genel amaçlı bir sohbet robotudur. Yapay zeka alanında yeni bir uygulama olan ChatGPT öğrencilerin bireysel öğrenmesine katkı sağlaması ve öğretmenlerin görevlerinin kolaylaştırması bakımından eğitimcilerin de dikkatini çekmektedir. ChatGPT’nin eğitimde faydalı ve verimli bir şekilde kullanılması için gelecekte öğretmenlik görevini yerine getirecek öğretmen adaylarının ChatGPT’nin kullanımı hakkında görüşlerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı ChatGPT hakkında fen bilimleri öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemektir.
Bu çalışmada fen bilimleri öğretmen adaylarının ChatGPT’ye yönelik görüşlerinin belirlenmesi için özel durum yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın verileri fen bilgisi öğretmenliği lisans programının 3. Sınıfında öğrenim görmekte olan 19 öğretmen adayından elde edilmiştir. Veri toplama aşaması online ders kapsamında gerçekleştirilmiştir. Fen bilimleri öğretmen adaylarının ChatGPT hakkında görüşlerini belirlemek amacıyla ders sürecinde web 2.0 araçları yardımıyla sorular yöneltilmiş ve öğretmen adaylarından cevaplamaları istenmiştir. Dersin başlangıcında öğretmen adaylarının ChatGPT hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları ve bunu kullanıp kullanmadıklarına yönelik sorular yöneltilmiş bunun ardından öğretmen adaylarına görseller ve videolar yardımıyla ChatGPT hakkında bilgi verilmiştir. Ardından öğretmen adaylarına ChatGPT’nin eğitimde kullanımının olası faydalarına ve zararlarına ilişkin sorular yöneltilmiş son olarak öğretmen adaylarından ChatGPT’nin eğitimde kullanımına yönelik sorunları belirleyerek çözüm üretmeleri istenmiştir.
Çalışma sonucunda fen bilimleri öğretmen adaylarının ChatGPT hakkında fazla bilgi sahibi olmadıkları ve yalnızca bir kısmının aktif bir şekilde ChatGPT’yi kullandıkları tespit edilmiştir. Öğretmen adayları ChatGPT’nin bilgiye hızlı ulaşma ve zaman tasarrufu gibi avantajlar sağlayabileceğini ifade etmişlerdir. Bunun yanında ChatGPT’nin öğrenme üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini ancak bunun çözümünün bu tür uygulamaları yasaklamak yerine doğru bir şekilde kullanılmasına teşvik etmek olduğunu belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: ChatGPT, Eğitimde yapay zeka, fen bilimleri öğretmen adayları.