Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrencileri Anlama Bilgisine Yönelik Mesleki Bilgilerinin Tespiti
Ortaokul öğrencileri özellikle fen bilimleri derslerine hatalı - eksik bilgiler ve alternatif kavramalarla katılmaktadırlar. Bu tür bilgiler öğrencilerin konuyu ve kavramlarını öğrenmelerini zorlaştırmaktadır. Öğrenmede zorluk oluşturan bu durumlar öğrenciyi anlama bilgisine yönelik meslek bilgisini içeren bilgi türleri arasındadır. Öğrenciyi anlama bilgisi, fen bilgisi öğretmenlerinin ders tasarımı süreçleri için sahip olması gereken en önemli meslek bilgisi türü olup pedagojik alan bilgisinin bir alt boyutu olarak alan yazında yer almaktadır. Adaylık süreçlerinde bu tür meslek bilgilerinin edinilmesi hizmet sürecindeki öğretmenlerin meslekte başarılı olmalarının yolunu açmaktadır. Bu yüzden fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenciyi anlama bilgilerinin tespit edilmesi öğretmen yetiştirme süreçlerinin daha verimli geçmesini için veriler sunacağı düşünülmektedir. Bu düşünceden yola çıkılarak mevcut araştırma, üçüncü sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrencileri anlama bilgisine yönelik mesleki bilgilerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Özel durum yöntemi ile yürütülen bu araştırmaya bir devlet üniversitesinden 38 öğretmen adayı katılmıştır. Bu araştırmada üçüncü sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarıyla çalışılmasının sebebi adayların bir sonraki dönem öğretmenlik uygulaması dersini yürütecek olmalarıdır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrencileri anlama bilgisine yönelik meslek bilgileri, kavram haritalarıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Adayların öğrencileri anlama bilgisine yönelik meslek bilgilerini yansıtmak için tasarladıkları kavram haritaları Güneş Sistemi ve Ötesi – Uzay ve Evren – Gök Cisimleri – Astronomi ve Uzay konuları ile sınırlandırılmıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının ilgili konular kapsamındaki anahtar kavramlar çerçevesinde öğrencilerinin öğrenme zorluğu çektikleri fen bilgilerini ve alternatif kavramlarını gösteren kavram haritalarından elde edilen veriler, öğrenciyi anlama bilgisi yeterli düzeydedir – öğrenciyi anlama bilgisi kısmen yeterli düzeydedir – öğrenciyi anlama bilgisi yetersiz düzeydedir şeklinde sınıflandırılmıştır. Üçüncü sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının çoğunluğunun öğrencileri anlama bilgisine yönelik mesleki bilgilerinin kısmen yeterli düzeyde olduğu ortaya çıkarılmıştır. Mevcut araştırma Dünya ve Evren öğrenme alanı kapsamında yürütülmüş olup ortaya çıkan sonuçlar bu alan ile sınırlıdır. Dolayısıyla bir sonraki araştırmalar için canlılar ve yaşam – madde ve doğası – fiziksel olaylar öğrenme alanlarına yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenciyi anlamaya bilgisine yönelik mesleki bilgilerinin tespit edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: fen bilgisi, öğrenciyi anlama bilgisi, meslek bilgisi