Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


11. ve 12. SINIF TEMEL DÜZEY MATEMATİK DERS KİTAPLARININ GERÇEK HAYATLA İLİŞKİLENDİRME TÜRLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
ÖZET
Matematik dersi öğretim programına bakıldığında öğrencilerin; “Hayatta karşılaştıkları bir sorunun onlar için problem olup olmadığına dair bakış açısı geliştirip belli bir bilgi düzeyine ulaşmaları amaçlanmıştır.” ifadesi yer almaktadır (MEB, 2018, s. 11). Ayrıca 11. ve 12.sınıfta görülen temel düzey matematik dersleri için de ortaöğretim 11. ve 12. sınıflar temel düzey matematik dersi öğretim programı geliştirilmiştir. Bu öğretim programında ise öğrencilerin okul sonrasında matematik dersinden öğrendiklerini günlük yaşamlarında ve iş hayatlarında aktif olarak kullanabilmeleri amaçlanmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin 9. ve 10. sınıflarda öğrendikleri bazı kavram ve ilişkilerin, gerçek hayat durumları içeren problemler aracılığı ile ele alındığı belirtilmektedir. Bu yolla bir üst öğrenim seviyesinde sayısal ya da eşit ağırlık bölümlerini tercih etmeyen öğrenciler, gerçek hayatta karşılaştıkları problemlerin üstesinden başarılı bir şekilde gelmeleri amaçlanmaktadır ve öğrencilerde geliştirilmesi gereken ana becerinin problem çözme becerisi olduğu belirtilmektedir (MEB, 2018). Gerçek hayatla ilişkilendirme yapılması temel düzey matematik dersi öğretim programının odağında yer almaktadır.
Bu araştırmanın amacı 11. ve 12.sınıf temel matematik ders kitabında bulunan konu anlatımı ve etkinliklerde yer alan gerçek hayatla ilişkilendirme türlerinin incelemesidir. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından araştırma yapılan bölgedeki okullara dağıtılan 11. ve 12.sınıf temel matematik ders kitapları incelenmiştir. Araştırmada nitel yaklaşım benimsenmiştir. Doküman analizi yönteminin kullanıldığı araştırmada Gainsburg (2008) tarafından ortaya konulan teorik çerçeve kullanılarak gerçek hayatla ilişkilendirme türleri incelenmiştir. Bu teorik çerçevede gerçek hayatla ilişkilendirme için “basit analojiler, klasik kelime problemleri, gerçek verinin analizi, toplumda matematiğin tartışılması, matematik kavramları için uygulamalı gösterimler, gerçek olguların matematiksel modellenmesi” türleri yer almaktadır. Bu teorik çerçeve kullanılarak yapılan çalışmalara bakıldığında lise düzeyi temel matematik kitaplarının incelenmediği görülmektedir. Verilerin analiz süreci devam etmektedir. 11.sınıf ve 12.sınıf temel düzey matematik ders kitaplarında kullanılan gerçek hayatla ilişkilendirme türleri ayrıntı olarak sunulacaktır.
KAYNAKÇA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programı. 05.05.2023 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201821102727101-OGM%20MATEMAT%C4%B0K%20PRG%2020.01.2018.pdf adresinden erişilmiştir.
Gainsburg, J. (2008). Real-world connections in secondary mathematics teaching. Journal of Mathematics Teacher Education, 11(3), 199-219.

Anahtar Kelimeler: Matematik ders kitabı, doküman analizi, temel düzey matematik, gerçek hayatla ilişkilendirme