Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Sanal Gerçeklik Uygulaması ile Desteklenmiş Çevre Eğitiminin Lise Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Farkındalığına Etkisi
Bu çalışma Erasmus+ KA201 "Küresel Yaşamın Anahtarı, Doğanın Dijital Dönüşümü” isimli projenin son adımında yapılan uygulamalar ve toplanan veriler yardımıyla oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı sanal gerçeklik uygulaması ile desteklenmiş çevre eğitimine karşı lise öğrencilerinin farkındalıklarının nasıl değiştiğini araştırmak ve bu uygulamaya yönelik öğrencilerin dönütlerini almaktır. Bu amaçla yirmi öğrenci ile sanal gerçeklik gözlükleri kullanılarak çevreye ve çevre sorunlarına yönelik uygulamalar yapılmıştır. Uygulama için kullanılan sanal ortamda dünya, çevre ve çevre sorunlarına yönelik öğeler ve bu konularla ilgili bilgiler yer almaktadır. Uygulama sonunda her bir öğrenci ile 5 sorudan oluşan ve yaklaşık 7-8 dakika süren görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde öğrencilere sanal gerçeklik uygulamalarının eğlenceli ve faydalı olup olmaması, uygulamalar sırasında yaşanan zorluklar, uygulamaların geliştirilmesine yönelik düşünceleri ve çevre farkındalığı ile ilgili kendilerine ne gibi katkı sağladığına dair sorular sorulmuştur. Nitel yöntemlerle analiz edilen cevaplara göre tüm öğrenciler uygulamadan keyif aldıklarını belirtmişlerdir. Uygulamanın keyifli olmasını doğa ile ilgili merakı arttırmasına, benzersiz ve öğrenmenin eğlenceli bir yolu olmasına bağlamışlardır. Faydalılık açısından pek çok öğrenci uygulamayı faydalı bulurken yalnızca bir öğrenci fayda kısmının kişisel tercihlere göre değişebileceğinden bahsetmiştir. Bu tercihlerin konuyu sevme, teknolojiye ilgi ve öğretim yöntemine uyum olabileceğinden bahsetmiştir. Öğrencilerin uygulama ile ilgili en fazla zorlandığı nokta düğmelerin kullanımı ve kontrolün sağlanması olmuştur. Burada dikkat geçen konu ise kız öğrencilerin erkek öğrencilerinden daha fazla zorlanması bunun nedeninin ise erkek öğrencilerin bilgisayar oyunlarına olan ilgileri nedeniyle uygulamaya daha aşina olmalarıdır. Öğrenciler uygulamanın geliştirilmesine yönelik olarak, çevre ile ilgili daha fazla açılır pencere ve daha fazla bilgi sunulabileceğinden, uygulamaya daha fazla vakit ayrılıp daha fazla tecrübe edilebileceğinden ve arkadaşlarla eş zamanlı aynı ortamı deneyimlemenin daha ilgi çekici olacağından bahsetmişlerdir. Son olarak çevreye karşı farkındalıklarına katkı konusunda öğrenciler daha önce hiç tecrübe etmedikleri bir yöntemle çevre ve çevre sorunlarına yönelik yapılan bu uygulamanın kendilerinde ilgiyi arttırdığını belirtmişlerdir. Bunun yanında uygulama sayesinde çevre alan bilgisinin akılda kalıcılığının arttığını, hatırlamalarının kolaylaştığını ifade etmişlerdir. Ayrıca mevcut sanal ortamda bulunmanın kendilerinde psikolojik olarak rahatlama sağladığı ve bu nedenle çevre konularına daha önce bakmadıkları bir gözle bakma imkanı bulduklarını belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: çevre, çevre sorunları, çevreye karşı farkındalık, sanal gerçeklik