Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Işıklar, Kamera ve Kayıt! Fen Bilimleri Öğretmen Adayları için Fen Deneyi / Bilimsel Etkinlik Video Prodüksiyonu Eğitim ve Beceri Setleri
Dijital platformlar her geçen gün artan sayıda fen etkinliği, bilimsel deney ve gösteri içeren videoya ev sahipliği yapmaktadır. Bir bütün olarak video prodüksiyonu, oldukça teknik bir konu olmasının yanı sıra, bilim içeriğinin öğrenimini destekleyen çeşitli pedagojik stratejileri de içerir. Hedef kitlenin özellikleri, videonun formatı, içeriği oluşturan bilgi, prodüksiyonun kalitesi, izleyici güvenliği ve içerik ile etkileşim gibi konular videolardaki değer, fayda ve kalite ölçütlerinin birer göstergesidir. Alan yazın fen öğrenimini konu alan dijital içeriklerde merak, sorgulama ve ilgiyi destekleme üzerine çok sayıda çalışmaya yer verir. Fen öğreniminde video kullanımı üzerine gerçekleştirilen araştırmalar ise çoğunlukla video izleme süreçlerine ve sağladıkları yararlara odaklanır. Buna karşın etkili bir video içeriğinin hangi temel niteliklere sahip olması gerektiği ve nasıl oluşturulacağına yönelik alan yazın oldukça sınırlıdır.
Mevcut çalışma, fen bilimleri öğretmen adayları için bir mesleki gelişim repertuarı olarak fen deneyleri, bilimsel etkinlik videosu oluşturma tekniklerinin incelenmesi, teknik açıdan videolarının hazırlanmasına yönelik niteliklerin veya prosedürlerin belirlenmesi ve mesleki gelişim eğitim ve beceri setlerinin oluşturulmasını hedefleyen bir araştırma projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, hazırlanan eğitim ve beceri setlerinin içerik, uygulama yönergeleri ve geliştirilme süreci ele alınacaktır.
Geliştirilen eğitim ve beceri setleri kapsayıcı beş video proje görevinden oluşmaktadır: (i) Mikroskop kullanımını gerektiren hareketli ve hareketsiz mikro çekim video görevleri, (ii) cam malzeme, şeffaf ekipman gerektiren kimya, biyoloji vb. video görevleri; (iii) özel kabin, çeker ocak veya çekim çadırı gerektiren video görevleri; (iv) hızlandırılmış çekim ve özel planlama gerektiren ay, güneş yıldız izi gibi astrofotoğrafçılık video görevleri; (v) açıkhava coğrafi hedeflemeli çekim görevleri. Setler içerik olarak bilim deneyleri ve etkinlik videosu çekim pratikleri ve uygulama önerileri, video oluşturmanın temelleri hakkında rehberlik, videolar için ayrıntılı senaryo taslağı/video komut dosyası, videoları izleyici için daha etkili hale getirme stratejileri ve son olarak öz-değerlendirme, eğitmen ve akran geri bildirim rubriklerinden oluşmaktadır. Video proje görevleri için hazırlanan uygulama yönergeleri ise (i) çekim öncesi planlama ve çekim hazırlıkları, (ii) çekim sırasında yapılacaklar ve (iii) çekim sonrası video düzenleme ve zenginleştirme olmak üzere üç başlıkta oluşturulmuştur.
Mevcut çalışmanın bu yönüyle fen eğitiminde deney/etkinlik video prodüksiyonunu ele alan öncü girişimlerden biri olduğu düşünülmektedir. Çalışma öğretmen adaylarının mesleki gelişimine yönelik sınırlı video proje görevi etrafında tasarlanmıştır. Hizmet içi öğretmen eğitimi ve farklı disiplinlerden öğretmen ile gerçekleştirilecek araştırma ve incelemeler, eğitim ve beceri setleri hakkında daha net bir anlayışın geliştirilmesine ışık tutabilir. Bu nedenle çalışma bilim öğreniminde dijital video içeriklerinin hazırlanması ve öğretmen eğitiminde kullanılmasına yönelik gelişen alan yazına katkı sunmaktadır.

Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmektedir. Yayında yer alan hiçbir görüş, tespit ve kanaat TÜBİTAK’ın resmi görüşünü temsil etmemektedir. Proje içeriklerine Açık Bilim Çerçevesi web sitesinden (https://osf.io/nryj3/?view_only=26d238504cc6461eab2d73e0677ae668) erişilebilir.
Anahtar Kelimeler: video prodüksiyonu, fen bilimleri, öğretmen mesleki gelişimi, eğitim ve beceri setleri