Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Matematiğimdeki Müzik
Bu çalışma soyut kavramları içeren matematiği daha eğlenceli hale getirmek ve öğrenciye kazandırılmak istenen hedef davranışı disiplinlerarası şekilde öğretebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Çalışma 2022-2023 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi boyunca, matematiksel konu ve kavramlarla ilgili kendi nota ve şarkı sözlerini tasarlayan öğrenciler (N= 5) ile yürütülmüştür. Öğrenciler çalışmaya başlamadan önce okul müzik öğretmeniyle 1 saatlik nota ve müzik işaretlerinin gösterildiği bir ders işlemişlerdir. Daha sonra uygulama başlatılmıştır. Öğretmen tarafından her bir ünite işlendikten sonra öğrenciler uygulamanın adımlarına geçmiştir. Uygulamada öğrenciler çeşitli matematik konularını, kendi zihinlerinde tasarladıkları doğaçlama söz ve müzikleriyle notalara dökmüşlerdir. Her öğrenci ünite sonlarında kendi oluşturduğu şarkısını sınıf ortamında arkadaşlarına seslendirmiştir. Matematik ve müzik becerilerini bir araya getiren öğrenciler ünite sonu etkinliklerindeki matematik sorularını cevaplamış, matematiksel bilgilerini tekrar etmiş ve kulağa yerleşen melodileriyle eğlenceli öğrenme ortamları sağlamışlardır. Araştırmada durum çalışması yapılmış olup süreç boyunca öğrencilerin çalışmaya dair görüşleri yarı yapılandırılmış görüşmelerle alınmıştır. Elde edilen veriler derinlemesine incelenerek betimlenmiş ve içerik analizi yapılmıştır. Ayrıca öğretmen tarafından süreç boyunca gözlemler yapılmış ve tek tek notlar alınmıştır. Çalışmada öğrencilere uygulanan yarı yapılandırılmış görüşmelerle öğretmenin gözlem notlarının birbirini destekler nitelikte olduğu görülmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde öğrenciler, konuya özgü kendi şarkı sözlerini tasarlayarak aldıkları sorumluluk dolayısıyla mutlu olduklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanında öğretmenin ders esnasındaki anlatımlarını çok dikkatli dinlemek üzere daha çok motivasyona sahip olmaya başladıklarını belirtmişlerdir. Öğrenci görüşleri bu çalışmayla beraber öğrencilerin konuya ait matematiksel kavramları nota ve müzik yoluyla eğlenerek öğrenmiş olduklarını göstermiştir. Bunların yanısıra tüm öğrencilerin bu yöntemin etkili bir yöntem olduğunu, derse karşı motivasyonlarının arttığını ve matematiğin sevimli bir ders olduğunu düşündüklerini de söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Matematik, Müzik, Disiplinlerarası Öğrenme, Eğlenerek Öğrenme, Motivasyon.