Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


eTwinning Projesine Katılan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri
eTwinning Avrupa’da ki okullar arasında iletişim kurmak, iş birliği yapmak, projeler geliştirmek ve bilgi paylaşmak için geliştirilmiş bir platformdur. eTwinning platformu sayesinde okullar bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak ortaklıklar kurup uzaktan projeler yürütebilmektedir. Platformda öğretmenler kendi branşından aynı veya farklı ülkelerdeki öğretmenlerle tanışma imkânı bulup fikir alışverişinde bulunabilmekte ve farklı kültürlerin eğitim sistemleri hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, eğitim alanında sıklıkla kullanılan eTwinning proje sürecine yönelik daha önce eTwinning projesine katılan öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın yöntemi örnek olay olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 10 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış mülakatlar ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Veriler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınıp yazıya dönüştürülmüş daha sonra uygun tema ve kodlar çıkarılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmenlerin hem kendi ülkelerinden hem de başka ülkelerden öğretmenlerle çalışma fırsatı bulup tecrübelerini paylaştığı görülmüştür. Genel olarak öğretmenler eTwinning projelerinin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını düşünmekle birlikte sürecin zorlayıcı olabildiğine dikkat çekmişlerdir. eTwinning sürecinde kullanılan web 2.0 araçlarının birçoğunu proje sürecinde öğrendiklerini ve projeler dışında derslerine de aktardıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler projelere katılan öğrencilerin daha girişken ve yeni projelere katılmaya hevesli olduğunu gözlemlediklerini bu anlamda eTwinning uygulamalarının öğrenci gelişimine de katkı sağladığını belirtmişlerdir. Bu nedenle öğretmenler bu uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini düşünmektedir. eTwinning sürecinde karşılaşılan sıkıntıların başında sistemin karmaşıklığı gelmektedir. Özellikle yeni Avrupa Okul Eğitimi Platformu(ESEP) nun çok karışık olduğu ve bazı öğretmenlerin bu nedenle proje yapmaktan vazgeçtiğine yönelik ifadelere rastlanmıştır. Bazı öğretmenler proje sürecinde öğrencileri ile olan iletişimin güçlendiğini ve bunun normal derslerin verimini de artırdığını belirtmişlerdir. Ülkemiz açısından sembolik bir ödül olan kalite etiketi yazma sürecinin zorluğu öğretmenlerin karşılaştığı sıkıntıların başında gelmektedir. eTwinning uygulamalarına katılımın tamamen gönüllülük esasına dayandığı görülmüştür bu tip projelere katılmak için herhangi bir destek söz konusu değildir. Bu nedenle gelişime açık öğretmen ve öğrencilerin desteklenmesi eTwinning uygulamalarının yaygınlaştırılması açısında atılacak adımların başında gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: eTwinning, Fen Bilimleri öğretmenleri, görüş