• Türkçe

UFBMEK 2023 - Kongre Programı
27 Eylül 2023 Çarşamba

09:00-09:30:

Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Açılış Konuşmaları (Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ALKAN; FEAD Başkanı Prof. Dr. Murat KURT; Protokol Konuşmaları) Sunum Dili: Türkçe Salon: 100. Yıl Cumhuriyet Salonu

09:30-10:00:

Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU / Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Eğitimde Dijitalleşme) Sunum Dili: Türkçe Salon: 100. Yıl Cumhuriyet Salonu

10:00-10:45:

Müzik Dinletisi ve Kafkas Halk Dansları Gösterisi Sunum Dili: Türkçe Salon: 100. Yıl Cumhuriyet Salonu

10:45-11:05:

Çay-Kahve Arası

11:05-12:20:

Panel-1: 21. Yüzyıl Projeksiyonunda Fen ve Matematik Eğitimi (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feral Ogan Bekiroğlu/Marmara Üniversitesi; Panelistler: Prof. Dr. Kemal Doymuş/Atatürk Üniversitesi, Prof. Dr. Adnan Baki/Trabzon Üniversitesi, Prof. Dr. Hakan Akçay/Boğaziçi Üniversitesi) Sunum Dili: Türkçe Salon: 100. Yıl Cumhuriyet Salonu

12:20-14:00:

Öğlen Yemeği

14:00-15:15:

Poster Sunumları Sunum Dili: Türkçe Salon: Sergi Salonu

14:00-15:30:

1. Oturum Sunum Dili: Türkçe

15:30-15:45:

Çay-Kahve Arası

15:45-17:00:

2. Oturum Sunum Dili: Türkçe

17:00-17:15:

Çay- Kahve Arası

17:15-18:30:

3. Oturum Sunum Dili: Türkçe

19:30-22:00:

Gala Yemeği


28 Eylül 2023 Perşembe

09:00-10:45:

4. Oturum Sunum Dili: Türkçe

10:45-11:05:

Çay-Kahve Arası

11:05-12:20:

Panel-2: Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Dijitalleşme (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Sözbilir/Atatürk Üniversitesi, Panelistler: Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu/Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı/Hacettepe Üniversitesi, Prof. Dr. Sedef Canbazoğlu Bilici/Gazi Üniversitesi) Sunum Dili: Türkçe Salon: 100. Yıl Cumhuriyet Salonu

12:20-14:00:

Öğlen Yemeği

14:00-15:15:

5. Oturum Sunum Dili: Türkçe

15:15-15:30:

Çay-Kahve Arası

15:30-17:00:

6. Oturum Sunum Dili: Türkçe

17:00-17:15:

Çay-Kahve Arası

17:15-18:30:

Çalıştay: Çalıştay-2: UFBMEK - 2.000366/ Fen Bilimlerinde Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin Eğitsel Oyun Tasarlama/ Yazarlar [1] Doç. Dr. Sibel ER NAS; [2] Arş. Gör. Havva YAMAN; [3] Lisansüstü Öğrencisi Şeyma Nur BEKAR Sunum Dili: Türkçe Salon: Kars Kalesi Salonu

17:15-18:30:

Çalıştay: Çalıştay-1: UFBMEK - 2.000362/ Problem Kurma Süreç Ve Stratejileri Çalıştayı/ Yazarlar [1] Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeki Aydoğdu; [2] Dr. Ayşe Simge Aydoğdu; [3] Dr. Öğr. Üyesi Funda Gündoğdu Alaylı; [4] Prof. Dr. Elif Türnüklü Sunum Dili: Türkçe Salon: Çıldır Gölü Salonu

17:15-18:30:

Çalıştay: Çalıştay-5: UFBMEK - 2.000179/ İklim Değişikliği Eğitimi Üzerine Bir Uygulama: Dijital Hikaye Anlatımı/ Yazarlar [1] Dr. Öğr. Üyesi Birgül Çakır Yıldırım; [2] Dr. Öğr. Üyesi Güliz Karaarslan Semiz Sunum Dili: Türkçe Salon: Aşık Şenlik Salonu

17:15-18:30:

Çalıştay: Çalıştay-4: UFBMEK - 2.000186/ Topluluklar (Öğretmenler) İçin Felsefe (P4c) Atölyesi/ Yazarlar [1] Öğretmen Zeynep Güler; [2] Öğretmen Gülşen Kotan Sunum Dili: Türkçe Salon: Sarıkamış Şehitleri Salonu

17:15-18:30:

Çalıştay: Çalıştay-3: UFBMEK - 2.000443/ Öğrencilerin Su Okuryazarlıklarının Geliştirilmesine Yönelik Aktif Öğrenme Tabanlı Etkinlik Hazırlanması/ Yazarlar [1] Doç. Dr. Nazihan Ursavaş; [2] Doç. Dr. Sibel Er Nas; [3] Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aytar; [4] Prof. Dr. Muammer Çalık; [5] Prof. Dr. Cevriye Ergül; [6] Dr. Çiğdem Baki Pala Sunum Dili: Türkçe Salon: Ani Salonu


29 Eylül 2023 Cuma

09:00-10:45:

7. Oturum Sunum Dili: Türkçe

10:45-11:05:

Çay-Kahve Arası

11:05-12:20:

Panel-3: Kuram Ve Uygulamada Bütünleşik Fetemm/ Stem Eğitimi: Farklı Yaklaşımlar Ve Örnek Uygulamalar; Panelistler:  [1] Prof. Dr. Sevgi Aydın-Günbatar; [2] Doç. Dr. İbrahim Delen; [3] Dr. Öğr. Üyesi Nilay Öztürk; [4] Dr. Öğr. Üyesi Defne Yabaş Salon: 100. Yıl Cumhuriyet Salonu

11:05-12:20:

8. Oturum Sunum Dili: Türkçe

12:20-14:00:

Öğlen Yemeği

14:00-15:15:

9. Oturum Sunum Dili: Türkçe

15:15-15:30:

Çay-Kahve Arası

15:30-17:00:

10. Oturum Sunum Dili: Türkçe

17:00-17:15:

Çay-Kahve Arası

17:15-18:30:

Çalıştay: Çalıştay 10:Matematik ve Fen Eğitiminde Etkili Mentörlük Üzerine Çevrimiçi Mesleki Gelişim Programı Tasarlanması:  [1] Doç. Dr. Fatma Aslan-Tutak; [2] Doç. Dr. Sevil Akaygün; [3] Prof. Dr. Faik Özgür Karataş; [4] Lisansüstü Öğrenci Arife Şahin Salon: 100. Yıl Cumhuriyet Salonu

17:15-18:30:

Çalıştay: Çalıştay-7: UFBMEK - 2.000404/ Psikolojik Dayanıklılık Destekli Üreten Nesil Etkinlikleri Çalıştayı/ Yazarlar [1] Doç. Dr. Devrim Erginsoy Osmanoğlu; [2] Doç. Dr. Tufan İnaltekin; [3] Doç. Dr. Şenay Özen Altınkaynak; [4] Doç. Dr. Selma Erdağı; [5] Doç. Dr. Arzu Kirman Bilgin Sunum Dili: Türkçe Salon: Kars Kalesi Salonu

17:15-18:30:

11. Oturum Sunum Dili: Türkçe

17:15-18:30:

Çalıştay: Çalıştay-9: UFBMEK - 2.000461/ Yüksek Öğretimde Mesleki Gelişim: İhtiyaçlar, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri/ Yazarlar [1] Prof. Dr. Ayşegül Sağlam Arslan; [2] Doç. Dr. Hava İpek Akbulut; [3] Doç. Dr. Işık Saliha Karal Eyüboğlu Sunum Dili: Türkçe Salon: Sarıkamış Şehitleri Salonu

17:15-18:30:

Çalıştay: Çalıştay-8: UFBMEK - 2.000431/ Matematik Eğitimcileri İçin Dijital Hikâye Oluşturma Çalıştayı/ Yazarlar [1] Dr. Öğr. Üyesi Ruhşen Aldemir Engin Sunum Dili: Türkçe Salon: Ani Salonu


30 Eylül 2023 Cumartesi

09:00-10:00:

Kongre Değerlendirme ve Kapanış Sunum Dili: Türkçe Salon: 100. Yıl Cumhuriyet Salonu

10:00-12:30:

Sosyal Program (Ani Ören Yeri Gezisi)

14:00-17:00:

Sosyal Program (Çıldır Gölü Gezisi)

1. Oturum Çarşamba 14:00-15:30
Çıldır Gölü Salonu
Biyoloji Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Meryem Konu Kadirhanoğulları
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
6TürkçeÖğretmen Engin YalmancıÖğretmen Engin Yalmancı
Prof. Dr. Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı
Prof. Dr. Solmaz Aydın Beytur
Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi
281TürkçeDr. Öğr. Üyesi Çiğdem Han TosunoğluDr. Öğr. Üyesi Çiğdem Han Tosunoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Oya Ağlarcı Özdemir
Doç. Dr. Özgür Kıvılcan Doğan
Uygulama ve Aday Öğretmen İşbirliğine Dayalı Mesleki Gelişim Programının Aday Öğretmenlerin Sosyobilimsel Konular Anlayışlarına Etkisi
378TürkçeDr. Emine BilgeDr. Emine Bilge
Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kapsayıcı Eğitim Çerçevesinde Yürütülen Öğretim Uygulamaları ile İlgili Görüşleri
395TürkçeDr. Emine BilgeDr. Emine Bilge
Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı
Lisans Öğrencisi Elif Sude Bilge
Doğal Afetten Etkilenen Okul Öncesi ve İlköğretim Öğrencilerine Kapsayıcı Bir Bakış: Hatay (Antakya) İli Örneği
504TürkçeDoç. Dr. Arzu ÖnelDoç. Dr. Arzu Önel
Prof. Dr. Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı
Dr. Engin Yalmancı
Ortaöğretim Öğrencilerinin Plastik Atıklar ile İlgili Kavramsal İlişkilendirme Biçimlerinin İncelenmesi
532TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yasin ÇalışırLisansüstü Öğrencisi Yasin Çalışır
Dr. Öğr. Üyesi Emine Berna Gücüm
Doç. Dr. Volkan Göksu
Ortaokul Öğrencilerinin Tarıma Ait Bazı Kavramlar Hakkında Bilgi Sahibi Olma Durumları1. Oturum Çarşamba 14:00-15:30
Kars Kalesi Salonu
Fizik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Uğur Akbaba
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Müge Aygün
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
38TürkçeÖğr. Gör. Dr. Havva Sibel KurtÖğr. Gör. Dr. Havva Sibel Kurt
Lisans Öğrencisi Lesia Herasymenko
Ukrayna (2022) Ulusal Fizik Öğretim Programı ile Türkiye (2018) Ulusal Fizik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
91TürkçeÖğretmen Suat YamakProf. Dr. Hakan Şevki Ayvacı
Öğretmen Suat Yamak
Öğretmen Yılmaz Zurnacı
Öğretmen Mustafa Emin Sevgi
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında Yer Alan Fizik Sorularının Öğretim Programı Açısından ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi
104TürkçeArş. Gör. Arif BöyüksolakArş. Gör. Arif Böyüksolak
Dr. Öğr. Üyesi Devrim Güven
Doç. Dr. Fatih Çağlayan Mercan
Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarlarında Bilimsel Uygulamalara Katılımı Artırmak İçin Üstbilişsel Destekler İçeren Sorgulama Temelli Laboratuvarlar Tasarlanması
270TürkçeDr. Öğr. Üyesi Arzu Arslan BuyrukDr. Öğr. Üyesi Arzu Arslan Buyruk
Prof. Dr. Feral Ogan Bekiroğlu
Fizik Öğretiminde Pragma-Diyalektik Argümantasyon Teorisinin Tanıtımı
475TürkçeÖğretmen Filiz ErdoğanÖğretmen Filiz Erdoğan
Dr. Öğr. Üyesi Esin Şahin
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Serbest Cisim Diyagramı Çizebilme Düzeylerinin Mekanik Konuları Kapsamında İncelenmesi1. Oturum Çarşamba 14:00-15:30
Ani Salonu
Kimya Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Ayşe Yalçın Çelik
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Nesli Kala
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
100TürkçeArş. Gör. Dilek TekeArş. Gör. Dilek Teke
Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
Kimye Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile Materyal Tasarımı
113TürkçeLisansüstü Öğrencisi İlknur Ceyhan SinalProf. Dr. Musa Üce
Lisansüstü Öğrencisi İlknur Ceyhan Sinal
Kimya Eğitiminde Ters Yüz Öğrenme
175TürkçeLisansüstü Öğrencisi Burak EkenLisansüstü Öğrencisi Burak Eken
Dr. Öğr. Üyesi Oya Ağlarcı Özdemir
Kimya Dersinde Sosyobilimsel Konular Odaklı Öğretimin Lise Öğrencilerinin Sosyobilimsel Muhakeme Yeteneklerine Etkisi
200TürkçeDoç. Dr. Sevil AkaygunDoç. Dr. Sevil Akaygun
Doç. Dr. Jessica Vandenplas
Göz İzleme Teknolojisi ile Kimyasal Tepkime Animasyonlarının İzlenme Süreçlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
311TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yaren ÇelikLisansüstü Öğrencisi Yaren Çelik
Doç. Dr. Faik Özgür Karataş
Doç. Dr. Sevil Akaygün
Burcu Atlı
Periyodik Tablo ve Gelişimi: Kimya Öğretmen Adaylarının Görüşleri
500TürkçeDoç. Dr. Hatice Karaer YağmurDoç. Dr. Hatice Karaer Yağmur
Prof. Dr. İsmet Kaya
Kitosan/hiyaluronik Asit Kompozitlerinin Yüzey ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi1. Oturum Çarşamba 14:00-15:30
Sarıkamış Şehitleri Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Sibel Er Nas
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Havva Yaman
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
31TürkçeDr. Ertan ÇetinkayaDr. Ertan Çetinkaya
Doç. Dr. Deniz Sarıbaş
Öğretmen Adaylarının Bilimsel ve Sözdebilimsel Metinlerde Akıl Yürütme Düzeyleri
511TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şeyma Nur BekarDoç. Dr. Canan Cengiz
Lisansüstü Öğrencisi Özlem Üçüncü
Lisansüstü Öğrencisi Şeyma Nur Bekar
Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Başarılarına ve Görüşlerine Etkisi: “duyu Organları” Örneği
512TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şeyma Nur BekarLisansüstü Öğrencisi Şeyma Nur Bekar
Lisansüstü Öğrencisi Şenem Alkan
Öğr. Gör. Serap Ceman
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yaşam Becerilerine Yönelik Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi
513TürkçeLisans Öğrencisi Nihal KartalLisans Öğrencisi Nihal Kartal
Arş. Gör. Havva Yaman
Öğrencilerin Yaşam Becerilerini Geliştirmek İçin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaptıkları Etkinliklerin İncelenmesi*
515TürkçeLisans Öğrencisi Azra HacıoğluLisans Öğrencisi Azra Hacıoğlu
Doç. Dr. Sibel Er Nas
Lisansüstü Öğrencisi Şeyma Nur Bekar
Ortaokul Kaynaştırma Öğrencilerinin Covıd-19 Salgın Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar
518TürkçeLisans Öğrencisi Merve SağırLisans Öğrencisi Merve Sağır
Doç. Dr. Sibel Er Nas
Lisansüstü Öğrencisi Şeyma Nur Bekar
Ortaokul Kaynaştırma Öğrencisi Velilerinin Covıd-19 Salgın Sürecinde Yaşadıkları Problemlerin Belirlenmesi


1. Oturum Çarşamba 14:00-15:30
Aşık Şenlik Salonu
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. İbrahim Kepceoğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Hilal Yıldız
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
19TürkçeDr. Zübeyde ErDr. Zübeyde Er
Prof. Dr. Perihan Dinç Artut
5. Sınıf Özel Yetenekli Öğrencilerin Kullandıkları Ölçüsel Tahmin Stratejilerinin Belirlenmesinde Fermi Problemleri
27TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ayşegül YükselenLisansüstü Öğrencisi Ayşegül Yükselen
Doç. Dr. İbrahim Kepceoğlu
Scratch Programı ile Geometri Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Van Hiele Geometri Düzeylerine Etkisi
36TürkçeDoç. Dr. Yasemin KatrancıDoç. Dr. Yasemin Katrancı
Prof. Dr. Sare Şengül
Matematik Problemi Çözmeyi Değerlendirme: Bir Rubrik Geliştirme Çalışması
61TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şeyma KorkmazLisansüstü Öğrencisi Şeyma Korkmaz
Doç. Dr. Fadime Ulusoy
Doç. Dr. İbrahim Kepceoğlu
Kesir Problemlerinin Öğretiminde Dijital Öyküleme Kullanmanın Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına ve Motivasyonuna Etkisi
112TürkçeÖğretmen Erdinç DurakProf. Dr. Gönül Güneş
Öğretmen Erdinç Durak
Sınıf Öğretmenlerinin Problem Çözme Stratejilerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi
319TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ozan EsendemirDr. Öğr. Üyesi Ozan Esendemir
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Ortaokul Matematik Ders Kitaplarını Değerlendirmeleri Üzerine Bir İnceleme

Poster Sunumları Çarşamba 14:00-15:15
Sergi Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
20TürkçeProf. Dr. Sevgi Aydın-GünbatarProf. Dr. Sevgi Aydın-Günbatar
Doç. Dr. İbrahim Delen
Dr. Öğr. Üyesi Nilay Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Defne Yabaş
Kuram ve Uygulamada Bütünleşik Fetemm/ Stem Eğitimi: Farklı Yaklaşımlar ve Örnek Uygulamalar
102TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ülkü Seher BudakLisansüstü Öğrencisi Ülkü Seher Budak
Dr. Öğr. Üyesi Gaye Defne Ceyhan
Sistem Düşüncesi Yaklaşımının Fen Eğitiminde Kullanımının İncelenmesi
138TürkçeÖğretmen Fulda BolÖğretmen Fulda Bol
Lisansüstü Öğrencisi Ayşegül Durmuş Gülfidan
Lisansüstü Öğrencisi Başak Tepedelenlioğlu
Lisansüstü Öğrencisi Ece Yılmaz
Prof. Dr. Ceren Öztekin
Öğrencilerin Su Döngüsüne Yönelik Sistemsel Düşünme Beceri Düzeyleri
178TürkçeDoç. Dr. Fatma Aslan-TutakDoç. Dr. Fatma Aslan-Tutak
Doç. Dr. Sevil Akaygün
Prof. Dr. Faik Özgür Karataş
Lisansüstü Öğrencisi Arife Şahin
Matematik ve Fen Eğitiminde Etkili Mentörlük Üzerine Çevrimiçi Mesleki Gelişim Programı Tasarlanması
179TürkçeDr. Öğr. Üyesi Birgül Çakır YıldırımDr. Öğr. Üyesi Birgül Çakır Yıldırım
Dr. Öğr. Üyesi Güliz Karaarslan Semiz
İklim Değişikliği Eğitimi Üzerine Bir Uygulama: Dijital Hikaye Anlatımı
362TürkçeDr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeki AydoğduDr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeki Aydoğdu
Dr. Ayşe Simge Aydoğdu
Dr. Öğr. Üyesi Funda Gündoğdu Alaylı
Prof. Dr. Elif Türnüklü
Problem Kurma Süreç ve Stratejileri Çalıştayı
366TürkçeDoç. Dr. Sibel Er NasDoç. Dr. Sibel Er Nas
Arş. Gör. Havva Yaman
Lisansüstü Öğrencisi Şeyma Nur Bekar
Fen Bilimlerinde Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin Eğitsel Oyun Tasarlama*
404TürkçeDoç. Dr. Devrim Erginsoy OsmanoğluDoç. Dr. Devrim Erginsoy Osmanoğlu
Doç. Dr. Tufan İnaltekin
Doç. Dr. Şenay Özen Altınkaynak
Doç. Dr. Selma Erdağı
Doç. Dr. Arzu Kirman Bilgin
Psikolojik Dayanıklılık Destekli Üreten Nesil Etkinlikleri Çalıştayı*
431TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ruhşen Aldemir EnginDr. Öğr. Üyesi Ruhşen Aldemir Engin
Matematik Eğitimcileri İçin Dijital Hikâye Oluşturma Çalıştayı
443TürkçeDoç. Dr. Nazihan UrsavaşDoç. Dr. Nazihan Ursavaş
Doç. Dr. Sibel Er Nas
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aytar
Prof. Dr. Muammer Çalık
Prof. Dr. Cevriye Ergül
Dr. Çiğdem Baki Pala
Öğrencilerin Su Okuryazarlıklarının Geliştirilmesine Yönelik Aktif Öğrenme Tabanlı Etkinlik Hazırlanması
461TürkçeProf. Dr. Ayşegül Sağlam ArslanProf. Dr. Ayşegül Sağlam Arslan
Doç. Dr. Hava İpek Akbulut
Doç. Dr. Işık Saliha Karal Eyüboğlu
Yüksek Öğretimde Mesleki Gelişim: İhtiyaçlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
538TürkçeDoç. Dr. Metin ŞardağDoç. Dr. Metin Şardağ
Doç. Dr. Gökhan Kaya
Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı
Yaşam Boyu Stem Öğretimi İçin Yetkinlik Geliştirme Fırsatları
539TürkçeÖğretmen Çağla SüslüayÖğretmen Çağla Süslüay
Dr. Öğr. Üyesi Semra Akgönüllü
Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı
Doç. Dr. Gökhan Kaya
Doç. Dr. Metin Şardağ
Prof. Dr. Buket Akkoyunlu
Icse Bilim Fabrikası


2. Oturum Çarşamba 15:45-17:00
Çıldır Gölü Salonu
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sare Şengül
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Pelin Turan Kurudirek
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
66TürkçeDr. Zübeyde ErDr. Zübeyde Er
Prof. Dr. Perihan Dinç Artut
Doç. Dr. Ayten Pınar Bal
Öğretmen Adaylarının Tahmin Becerisi Öz Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
86TürkçeDr. Öğr. Üyesi Gönül ErhanDr. Öğr. Üyesi Gönül Erhan
Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir
Geleceğin İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Farklı Matematiksel Kavramlarla İlgili Öğretimsel Açıklamaları
101TürkçeDr. Pelin Turan KurudirekDr. Pelin Turan Kurudirek
Prof. Dr. Selahattin Arslan
Stem Etkinliklerinde Nicel Muhakeme Süreci Nasıl Ortaya Çıkmaktadır?
105TürkçeLisansüstü Öğrencisi Arife ŞahinLisansüstü Öğrencisi Arife Şahin
Lisansüstü Öğrencisi Gözde Kurt
Dr. Öğr. Üyesi Sevda Yerdelen-Damar
Türkiye’deki Öğrencilerin Tımss 2019 Matematik ve Fen Bilimleri Başarılarını Yordayan Faktörler2. Oturum Çarşamba 15:45-17:00
Kars Kalesi Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Murat Pektaş
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Sibel Er Nas
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
30TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gülşah Zerman KepceoğluLisansüstü Öğrencisi Gülşah Zerman Kepceoğlu
Prof. Dr. Murat Pektaş
Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınava İlişkin Fen Bilgisi Örnek Sorularının Webb’in Bilgi Derinliği Seviyelerine Göre İncelenmesi
348TürkçeArş. Gör. Havva YamanArş. Gör. Havva Yaman
Doç. Dr. Sibel Er Nas
Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Çizim Destekli Kavramsal Anlama Testinin Geliştirilmesi*
353TürkçeDoç. Dr. Sibel Er NasDoç. Dr. Sibel Er Nas
Lisansüstü Öğrencisi Hasret Çakıcı
Destek Eğitim Oda Materyali Hazırlama Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Metaforik Algılarına Etkisi Hasret Çakıcı, Sibel Er Nas
459TürkçeDoç. Dr. Sibel Er NasArş. Gör. Havva Yaman
Lisansüstü Öğrencisi Şeyma Nur Bekar
Doç. Dr. Sibel Er Nas
Destek Eğitim Odasında Kullanılmak Üzere Eğitsel Oyun Tasarlanması: “çarkı Çevir” Örneği
510TürkçeArş. Gör. Havva YamanArş. Gör. Havva Yaman
Öğretmen Haluk Nas
Ortaokul Öğrencilerin “liselere Giriş Sınavı (Lgs)” Kavramına Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi2. Oturum Çarşamba 15:45-17:00
Ani Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tüysüz
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Tolga Saka
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
34TürkçeLisansüstü Öğrencisi Elif BoraLisansüstü Öğrencisi Elif Bora
Prof. Dr. Zübeyde Demet Kırbulut Güneş
Bilgiyi Anlamlandırma: Öğrencilerin Madde ve Değişim Tartışma Etkinliklerindeki Söylemlerinin Anlamlandırma Epistemik Oyunu ile İncelenmesi
37TürkçeLisansüstü Öğrencisi Uğur ÇetinkayaLisansüstü Öğrencisi Uğur Çetinkaya
Prof. Dr. Zübeyde Demet Kırbulut Güneş
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Kullandığı İletişimsel Yaklaşımlar
41TürkçeÖğretmen Nurhan Önder TüysüzÖğretmen Nurhan Önder Tüysüz
Prof. Dr. Sevgi Aydın Günbatar
Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Bilimin Tarihsel İçeriğinin İncelenmesi
47TürkçeÖğretmen Fatma KıralioğluÖğretmen Fatma Kıralioğlu
Doç. Dr. Mustafa Ürey
Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Davranış Düzeylerinin Değerlendirilmesi
48TürkçeDoç. Dr. Mustafa TüysüzDoç. Dr. Mustafa Tüysüz
Öğretmen Ceylan Yavuz
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersinde Sanal Laboratuvar Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi2. Oturum Çarşamba 15:45-17:00
Sarıkamış Şehitleri Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Metin Şardağ
Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. Nilay Muslu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
50TürkçeÖğretmen Özge TaştanÖğretmen Özge Taştan
Prof. Dr. Ceren Öztekin
Deneyimli ve Göreve Yeni Başlamış Öğretmenlerin Ekoloji Konusunda Pedagojik Alan Bilgileri
51TürkçeArş. Gör. Seda Altunsoy OkvuranArş. Gör. Seda Altunsoy Okvuran
Prof. Dr. Nejla Yürük
Argümantasyona Dayalı Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavramsal Anlamaları Üzerindeki Etkisinin Epistemolojik İnanç Düzeylerine Göre İncelenmesi
54TürkçeDoç. Dr. Gökhan KayaDoç. Dr. Gökhan Kaya
Doç. Dr. Metin Şardağ
Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı
Stem Alanlarındaki Öğretmenlerin Kariyer Gelişimleri
56TürkçeÖğr. Gör. Dr. Nilay MusluÖğr. Gör. Dr. Nilay Muslu
Prof. Dr. Ayşe Oğuz-Ünver
Arş. Gör. Dr. Hasan Zühtü Okulu
Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Arabacıoğlu
Doç. Dr. Yasemin Özdem-Yılmaz
Doç. Dr. Burcu Şenler
Hizmet İçi Eğitiminde Öğretmen Beklentileri
64TürkçeDr. Öğr. Üyesi Esra ÇapkınoğluDr. Öğr. Üyesi Esra Çapkınoğlu
Öğretmen Melike Akbaş
Prof. Dr. Pınar Seda Çetin
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Küresel İklim Değişikliği Hakkındaki Argümanlarının Bu Konudaki Farkındalıkları ve Bilgi Düzeyi ile İlişkisi


2. Oturum Çarşamba 15:45-17:00
Aşık Şenlik Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Birgül Çakır Yıldırım
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Büşra Tuncay Yüksel
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
72TürkçeLisansüstü Öğrencisi Emine ÇelikLisansüstü Öğrencisi Emine Çelik
Prof. Dr. Zübeyde Demet Kırbulut Güneş
8. Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Kavramsal Değişim Metinleri ile İyileştirilmesi
76TürkçeArş. Gör. Ilgım ÖzergunArş. Gör. Ilgım Özergun
Prof. Dr. Betül Timur
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yenilikçi Fen Kavramlarına İlişkin Bilişsel Yapılarındaki Değişimlerin Kelime İlişkilendirme Testiyle İncelenmesi
79TürkçeArş. Gör. Ilgım ÖzergunArş. Gör. Ilgım Özergun
Prof. Dr. Betül Timur
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “teknoloji” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
81TürkçeDr. Öğr. Üyesi Büşra Tuncay YükselDr. Öğr. Üyesi Büşra Tuncay Yüksel
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Irmak
Dr. Öğr. Üyesi Nilay Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Birgül Çakır Yıldırım
Dr. Öğr. Üyesi Güliz Karaarslan Semiz
Kişisel Deneyimlerin İnformal Muhakemedeki Rolü: Covıd-19 Aşıları Örneği
82TürkçeDr. Öğr. Üyesi Güliz Karaarslan SemizDr. Öğr. Üyesi Güliz Karaarslan Semiz
Dr. Öğr. Üyesi Birgül Çakır Yıldırım
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Hikâye Anlatımı Odaklı İklim Değişikliği Eğitimi Üzerine Deneyimleri


3. Oturum Çarşamba 17:15-18:30
Çıldır Gölü Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Ömer Acar
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Birgül Çakır Yıldırım
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
71TürkçeLisansüstü Öğrencisi Aliye Tuba GülsoyLisansüstü Öğrencisi Aliye Tuba Gülsoy
Prof. Dr. Mustafa Çakır
İlköğretim Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Dijital Okuryazarlık Açısından İncelenmesi
83TürkçeDr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞenDr. Öğr. Üyesi Mehmet Şen
Prof. Dr. Semra Sungur
Prof. Dr. Ceren Öztekin
Argümantasyon Sürecine Katılan Ortaokul Öğrencilerinin Argümantasyon Şemalarının İncelenmesi
296TürkçeDr. Öğr. Üyesi Hasan Özgür KapıcıDr. Öğr. Üyesi Hasan Özgür Kapıcı
Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Gerçek veya Sanal Sınıf Ortamında Öğrenme Çıktılarına Etkisi
432TürkçeDr. Öğr. Üyesi Meltem DuranDr. Öğr. Üyesi Meltem Duran
Doç. Dr. Yasemin Hacıoğlu
Erken Çocuklukta Gerçekleştirilen Stem Etkinliklerinin Çocukların Mühendislik Algılarına Etkisi
506TürkçeDoç. Dr. Ömer AcarDoç. Dr. Ömer Acar
Öğretmen Tuba Kaya
Okul Türü ve Cinsiyet Faktörlerinin Fen Öğretimi Algısı ve Bilimsel Araştırmaların Doğası Anlayışı Üzerine Etkisinin İncelenmesi3. Oturum Çarşamba 17:15-18:30
Kars Kalesi Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Eylem Bayır
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Hüsnüye Durmaz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
170TürkçeDr. Öğr. Üyesi Sertaç ArabacıoğluLisans Öğrencisi Burcu Yiğit
Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Arabacıoğlu
Işıklar, Kamera ve Kayıt! Fen Bilimleri Öğretmen Adayları İçin Fen Deneyi / Bilimsel Etkinlik Video Prodüksiyonu Eğitim ve Beceri Setleri
365TürkçeDoç. Dr. Hüsnüye DurmazDoç. Dr. Hüsnüye Durmaz
Lisansüstü Öğrencisi Hande Çelik Keser
Stem Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılıklarına ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi
372TürkçeDr. Öğr. Üyesi Emrah Oğuzhan DinçerProf. Dr. Eylem Bayır
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Oğuzhan Dinçer
Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Arabacıoğlu
Doç. Dr. Hüsnüye Durmaz
Doç. Dr. Hasan Özyıldırım
Prof. Dr. Şebnem Selen İşbilir
Prof. Dr. Muharrem Tolga Sakallı
Dr. Öğr. Üyesi Emir Öztürk
Erasmus+ Yükseköğretimde İşbirliği Ortaklıkları Kapsamında Türkiye İçin Bir Yol Haritası: Öğretmen Eğitimi İçin Yeşil Stem Modeli Projesi
374TürkçeDoç. Dr. Murat ÇeltekLisansüstü Öğrencisi Erden Çakır
Doç. Dr. Murat Çeltek
Prof. Dr. Eylem Bayır
Fen Bilimleri Dersine Yönelik Z-Kitap Modülü: Normal Gelişim Gösteren ve Üstün Yetenekli Öğrencilerin Dijital Okuryazarlıkları Üzerine Bir Karşılaştırma3. Oturum Çarşamba 17:15-18:30
Ani Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Funda Hasançebi
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Büşra Tuncay Yüksel
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
191TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nazife Karagöz BolatLisansüstü Öğrencisi Nazife Karagöz Bolat
Lisansüstü Öğrencisi Çağla Kutru
Lisansüstü Öğrencisi Gamze Alın Uran
Doç. Dr. Meral Hakverdi Can
Sanal Müze Ortamları ile Desteklenmiş Öğrenme Ortamlarının ve Yansıtıcı Bilim Günlüğü Yazma Uygulamalarının 7.sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Sanal Müzeler Hakkındaki Görüşlerine, Yazma Özyeterliklerine ve Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Etkisi
192TürkçeLisansüstü Öğrencisi Çağla KutruLisansüstü Öğrencisi Nazife Karagöz Bolat
Lisansüstü Öğrencisi Çağla Kutru
Lisansüstü Öğrencisi Gamze Alın Uran
Prof. Dr. Fitnat Kaptan
Esera (2015-2017-2019) Konferans Kitaplarında Yayımlanan Fen Eğitimi Alanındaki Çalışmaların Eğilimleri
253TürkçeLisansüstü Öğrencisi Çağla KutruLisansüstü Öğrencisi Çağla Kutru
Dr. Öğr. Üyesi Büşra Tuncay Yüksel
Fen Eğitiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına Yönelik Etkinlik Oluşturma Süreci
337TürkçeDoç. Dr. İsmail KılıçDoç. Dr. İsmail Kılıç
Lisansüstü Öğrencisi Büşra Kenar
Eğitim Projeleri Etkinliğinin Arttırılmasında Proje Döngüsü Yönetiminin Etkisi
533TürkçeLisansüstü Öğrencisi Çağla KutruLisansüstü Öğrencisi Çağla Kutru
Doç. Dr. Funda Yeşildağ-Hasançebi
Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (Atbö) Destekli Stem Eğitiminin 7.sınıf Öğrencilerinin Yaşam Becerilerine Etkisi3. Oturum Çarşamba 17:15-18:30
Sarıkamış Şehitleri Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Nuran Ekici
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Bahar Yılmaz Yendi
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
331TürkçeLisansüstü Öğrencisi Merve Nur AkgünDr. Öğr. Üyesi Bahar Yılmaz Yendi
Lisansüstü Öğrencisi Merve Nur Akgün
Fen Eğitiminde Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi:2014-2023 Yılları Örneği
390TürkçeDoç. Dr. Nuran EkiciÖğretmen Nilay Topuz
Doç. Dr. Nuran Ekici
İşbirlikli Öğrenme, Kavramsal Değişim Yaklaşımı, Fen Başarısı, Tutum, Kavramları Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme
465TürkçeProf. Dr. Dündar YenerProf. Dr. Dündar Yener
Öğretmen Ramazan Ziya Yamaç
Fen Bilimleri Konularına Yönelik Hazırlanan Materyalin Etkililiği
503TürkçeLisansüstü Öğrencisi Alperen Miraç GülerDr. Öğr. Üyesi Bahar Yılmaz Yendi
Lisansüstü Öğrencisi Alperen Miraç Güler
Fen Eğitiminde Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Üzerine Yapılan Tez Çalışmalarının İncelenmesi


3. Oturum Çarşamba 17:15-18:30
Aşık Şenlik Salonu
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Zülbiye Toluk Uçar
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Oben Kanbolat
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
209TürkçeLisansüstü Öğrencisi Özlem KalaycıLisansüstü Öğrencisi Özlem Kalaycı
Prof. Dr. Zülbiye Toluk Uçar
Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Düşünmelerini Ortaya Çıkarmaya Yönelik Öğretmen Sorgulamasının Geliştirilmesi
325TürkçeÖğretmen Asuman BaltürkÖğretmen Asuman Baltürk
Doç. Dr. Tuba Aydoğdu İskenderoğlu
Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitimde Somut Materyal Hazırlama ve Kullanma Durumları
433TürkçeDr. Öğr. Üyesi Oben KanbolatDr. Öğr. Üyesi Oben Kanbolat
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Arabacı
Eba’da Yer Alan Dijital Matematik Oyunlarının İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Öğrencileri Perspektifinden Nctm Standartlarına Göre Değerlendirilmesi
434TürkçeLisans Öğrencisi Nazlıcan BaranLisans Öğrencisi Nazlıcan Baran
Lisans Öğrencisi Firdevs Zehra Özkan
Lisans Öğrencisi Gülsüm İlayda Çetin
Lisans Öğrencisi Zeliha Yüce
Dr. Öğr. Üyesi Oben Kanbolat
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik ve Zekâ Oyunları Deneyimleri: Matematik Eğlenceli Bir Oyundur Projesi


4. Oturum Perşembe 09:00-10:45
Çıldır Gölü Salonu
Biyoloji Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Yakup Doğan
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Arzu Önel
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
77TürkçeArş. Gör. Fatma KaraismailoğluArş. Gör. Fatma Karaismailoğlu
Prof. Dr. Mehtap Yıldırım
Covid-19 Pandemisinde 3d Modellemenin Entegre Edildiği Online Ters Yüz Sınıf Modelinin Lisans Öğrencilerinin Genetik Konularındaki Başarılarına Etkisi
334TürkçeLisansüstü Öğrencisi Zeynep GülerLisansüstü Öğrencisi Zeynep Güler
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Güngör Cabbar
Ortaokul Öğrencilerinin Canlılar Dünyası ile İlgili Hazırlanan Eğitsel Oyun (Öğrencan) Hakkındaki Görüşleri
405TürkçeDr. Öğr. Üyesi Meryem Konu KadirhanoğullarıDr. Öğr. Üyesi Meryem Konu Kadirhanoğulları
Prof. Dr. Esra Özay Köse
Biyolojideki Kavram Yanılgıları ile İlgili Makalelerin Ülke ve Dergilere Göre Bibliyometrik Analizi4. Oturum Perşembe 09:00-10:45
Kars Kalesi Salonu
Fizik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Volkan Göksu
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ümmü Gülsüm Durukan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
234TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ümmü Gülsüm DurukanDr. Öğr. Üyesi Ümmü Gülsüm Durukan
Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Newton’un Hareket Kanunlarına Dair Bilgileri
435TürkçeÖğretmen Murat İşbaralıÖğretmen Murat İşbaralı
Doç. Dr. Volkan Göksu
Türkiye’de 2004-2021 Yılları Arasında Fizikte Kavram Yanılgıları ile İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
508TürkçeDr. Öğr. Üyesi Müge AygünDr. Öğr. Üyesi Müge Aygün
Doç. Dr. Hasan Şahin Kızılcık
Bağlam Temelli Yaklaşımla Fizik Eğitiminde Sürdürülebilir Kalkınma
540TürkçeLisansüstü Öğrencisi Kübra UğurluLisansüstü Öğrencisi Kübra Uğurlu
Doç. Dr. Uğur Akbaba
Türkiye’deki Fen Bilimleri ve Fizik Öğretmenlerinin Radyasyon ve Radyasyon Güvenliği, Nükleer Enerji ve Radyoaktivite Konuları ile İlgili Kavram Yanılgılarının ve Bilgi Birikimlerinin İncelendiği Akademik Çalışmaların Derlenmesi4. Oturum Perşembe 09:00-10:45
Ani Salonu
Kimya Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Zafer Ocak
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dilek Teke
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
422TürkçeDoç. Dr. Ayşe Yalçın ÇelikLisansüstü Öğrencisi Edanur Koçak
Doç. Dr. Ayşe Yalçın Çelik
Doç. Dr. Çelebi Uluyol
Dijital Teknolojilerin Eğitime Entegresyonu: Öğretmen Adayları Perspektifinden Bir Değerlendirme
428TürkçeArş. Gör. Hülya Gizem UrluArş. Gör. Hülya Gizem Urlu
Arş. Gör. Cansu Yıldız
Arş. Gör. Kardelen Azra Ateş
Prof. Dr. Yezdan Boz
Pedagojik Alan Bilgisine Dayalı Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Kimya Öğretmen Adaylarının Çözeltiler Konusundaki Gelişimi
519TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ayşegül AslanDr. Öğr. Üyesi Ayşegül Aslan
Lisansüstü Öğrencisi Yaren Çelik
Thinglink Uygulamasının “canlıları Tanıyalım” Ünitesinde Kullanımı: Botanik Park Örneği
522TürkçeLisansüstü Öğrencisi Saliha UzgurLisansüstü Öğrencisi Saliha Uzgur
Dr. Öğr. Üyesi Naciye Somuncu Demir
Çok Yakın Ama Bir O Kadar Uzak: Metzamor Nükleer Santrali’ne Yönelik Öğretmen Görüşleri4. Oturum Perşembe 09:00-10:45
Sarıkamış Şehitleri Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gaye Ceyhan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şen
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
87TürkçeLisansüstü Öğrencisi Uğur OrhanLisansüstü Öğrencisi Uğur Orhan
Doç. Dr. Eda Demirhan
İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Gözünden 3b Yazıcılar
89TürkçeLisansüstü Öğrencisi Uğur OrhanLisansüstü Öğrencisi Uğur Orhan
Doç. Dr. Eda Demirhan
Organ Nakli Konusuna İlişkin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İnformal Muhakeme Örüntüleri
90TürkçeDr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞenDr. Öğr. Üyesi Mehmet Şen
Arş. Gör. Yavuz Kamacı
Farklı Kademelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Ekosistem Bilgisinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma
94TürkçeLisansüstü Öğrencisi İlkem ÖzdinçLisansüstü Öğrencisi İlkem Özdinç
Dr. Öğr. Üyesi Gaye Defne Ceyhan
Oyunlaştırılmış Stem Ya Da Stem: Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Küresel İklim Değişikliği Konusunda Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeylerini ve Problem Çözme Becerisi Algılarını Keşfetmek
95TürkçeLisansüstü Öğrencisi Serhat AltıntaşLisansüstü Öğrencisi Serhat Altıntaş
Lisansüstü Öğrencisi İlkem Özdinç
Dr. Öğr. Üyesi Gaye Defne Ceyhan
Öğretmenlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Sıfır Atık Eğitimi Geliştirilmesi Hakkındaki Görüşleri
143TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yağmur AsiltürkLisansüstü Öğrencisi Yağmur Asiltürk
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Lisansüstü Öğrencisi Pelin Yıldırım
Bilim Otobüsü Gezme Etkinliği Hakkında Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri


4. Oturum Perşembe 09:00-10:45
Aşık Şenlik Salonu
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yeliz Yazgan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Serkan Coştu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
108TürkçeDoç. Dr. Yeliz YazganDoç. Dr. Yeliz Yazgan
Prof. Dr. Hülya Kartal
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okurken ve Matematiksel Problem Çözerken Hissettikleri Duygular Arasındaki İlişki
123TürkçeDr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan NayirDr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir
Arş. Gör. Sıla Acun
Matematik Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Sürecine Yönelik Deneyimleri
126TürkçeArş. Gör. Büşra Çaylan ErgeneArş. Gör. Büşra Çaylan Ergene
Prof. Dr. Mine Işıksal Bostan
Öğretmen Adaylarının Mesleki Fark Etme Becerilerinin Gelişiminde Öğretim Uygulamalarının Rolü
161TürkçeDr. Emine TayanDr. Emine Tayan
Matematiğimdeki Müzik
333TürkçeDr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeki AydoğduDr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeki Aydoğdu
Dr. Ayşe Simge Aydoğdu
Matematik Öğretmen Adaylarının Gözünden Okul Dışı Öğrenme
439TürkçeDr. Öğr. Üyesi Funda Gündoğdu AlaylıDr. Öğr. Üyesi Funda Gündoğdu Alaylı
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Girit Yıldız
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeki Aydoğdu
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Rutin Olmayan Problem Çözme Sürecine Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
547TürkçeDr. Öğr. Üyesi Serkan CoştuDr. Öğr. Üyesi Serkan Coştu
2005 ve 2013 Müfredatlarına Dayalı 5. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Matematik Tarihine Yer Verme Durumları Açısından Niteliksel ve Niceliksel Olarak İncelenmesi


5. Oturum Perşembe 14:00-15:15
Çıldır Gölü Salonu
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Yasemin Katrancı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
148TürkçeArş. Gör. Büşra Kıral DemirProf. Dr. Sare Şengül
Doç. Dr. Yasemin Katrancı
Arş. Gör. Büşra Kıral Demir
Öğretmen Adayları Olarak Empatik Yönelime Sahip Miyiz?
149TürkçeArş. Gör. Sıla AcunArş. Gör. Sıla Acun
Dr. Öğr. Üyesi Özge Yiğitcan Nayir
Pısa 2018 Türk Öğrencilerin Matematik Okuryazarlığının Öğrenci Özelliklerine Göre Lojistik Regresyon Analizi ile Modellenmesi
153TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yağmur AsiltürkLisansüstü Öğrencisi Yağmur Asiltürk
Öğretmen Güven Özer
Öğretmen Burcu Tuncalp
Öğretmen Celal Çelik
Öğretmen Ayhan Pala
Ortaokul Öğrencilerinin Beceri Temelli (Yeni Nesil) Matematik Sorularına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
162TürkçeDoç. Dr. Çiğdem ArslanDoç. Dr. Çiğdem Arslan
Lisansüstü Öğrencisi Tuba Yenil
Lisansüstü Öğrencisi Zeynep Özaydın
Lisansüstü Öğrencisi Neslihan Demirci
Problem Çözme Eğitiminin Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Başarılarına Etkisi
169TürkçeLisansüstü Öğrencisi Neslihan DemirciLisansüstü Öğrencisi Neslihan Demirci
Doç. Dr. Çiğdem Arslan
Lisansüstü Öğrencisi Tuba Yenil
Lisansüstü Öğrencisi Zeynep Özaydın
Etkinlik Odaklı Problem Çözme ve Kurma Öğretiminin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
553TürkçeDoç. Dr. Selami SönmezDoç. Dr. Selami Sönmez
Jan Amos Kumanski (Comenius)’nin Matematik Öğretim Metodu5. Oturum Perşembe 14:00-15:15
Kars Kalesi Salonu
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuğba Öner
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Hilal Yıldız
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
174TürkçeÖğretmen Doğan UzunÖğretmen Doğan Uzun
Dr. Öğr. Üyesi Hilal Yıldız
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
176TürkçeLisansüstü Öğrencisi Selda ÖzdişciLisansüstü Öğrencisi Selda Özdişci
Prof. Dr. Süha Yılmaz
Geometriye Yönelik Motivasyon Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
185TürkçeÖğretmen Burcu TuncalpLisansüstü Öğrencisi Yağmur Asiltürk
Öğretmen Burcu Tuncalp
Öğretmen Güven Özer
Öğretmen Leyla Yüksekbağ
Matematik Dersinde Gerçekleştirilen Oyun Etkinliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri: Rasyonel Sayılar Ünitesi
199TürkçeÖğretmen Burcu TuncalpÖğretmen Burcu Tuncalp
Lisansüstü Öğrencisi Yağmur Asiltürk
Öğretmen Güven Özer
Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerin Matematikte Zorlanma Nedenlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri
543TürkçeDr. Öğr. Üyesi Semra -PolatDr. Öğr. Üyesi Semra -Polat
2018 ve 2009 5. Sınıf Matematik Alt Öğrenme Alanlarının Sayı Hissi Bileşenlerine Göre Karşılaştırılması5. Oturum Perşembe 14:00-15:15
Ani Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Selçuk Arık
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Alper Durukan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
233TürkçeLisansüstü Öğrencisi Kübra KayaLisansüstü Öğrencisi Kübra Kaya
Arş. Gör. Zeynep Aydin
Doç. Dr. Sevda Yerdelen-Damar
Sınıfın Duygusal İklimi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
406TürkçeDoç. Dr. Selçuk ArıkDoç. Dr. Selçuk Arık
Doç. Dr. Ferhat Karakaya
Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Biyoloji Konularına İlişkin Öz Yeterlikleri: Covıd-19 Pandemi Örnek Olayı
407TürkçeDoç. Dr. Selçuk ArıkDoç. Dr. Selçuk Arık
Doç. Dr. Esra Benli Özdemir
Ortaokul Öğrencilerinin “elektrik” Kavramına Yönelik Bilişsel Yapıları ve Görsel İmajları5. Oturum Perşembe 14:00-15:15
Sarıkamış Şehitleri Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Solmaz Aydın Beytur
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ali Sağdıç
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
139TürkçeLisansüstü Öğrencisi Seda Albayrak GülLisansüstü Öğrencisi Seda Albayrak Gül
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Lisansüstü Öğrencisi Burcu Alan
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Etwinning Projelerine Katılan Öğrencilerin Etwinning Proje Süreci Hakkındaki Görüşleri
140TürkçeLisansüstü Öğrencisi Seda Albayrak GülLisansüstü Öğrencisi Seda Albayrak Gül
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Lisansüstü Öğrencisi Burcu Alan
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Lisansüstü Öğrencisi Yağmur Asiltürk
Etwinning Projesine Katılan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri
142TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yağmur AsiltürkLisansüstü Öğrencisi Yağmur Asiltürk
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Lisansüstü Öğrencisi Seda Albayrak Gül
Ortaokul Öğrencilerinin Uzay ve Astronomi Konularına Yönelik Verilen Seminerler Hakkındaki Görüşleri
240TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şafak YucasuLisansüstü Öğrencisi Şafak Yucasu
Lisansüstü Öğrencisi Seda Albayrak Gül
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Okul Öncesi Öğrencilerinin Çevre Kirliliği Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının ve Görüşlerinin Belirlenmesi
241TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şafak YucasuLisansüstü Öğrencisi Şafak Yucasu
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Lisansüstü Öğrencisi Seda Albayrak Gül
Okul Öncesi Öğrencilerinin Çevre Kirliliği Kavramına İlişkin Algılarının Çizdikleri Resimler Aracılığı ile Belirlenmesi


5. Oturum Perşembe 14:00-15:15
Aşık Şenlik Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Esra Macaroğlu Akgül
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Zeynep Yüce
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
111TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şükran Akıl UysalLisansüstü Öğrencisi Şükran Akıl Uysal
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Irmak
İklim Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi
118TürkçeÖğretmen Güler DoğrayıcıÖğretmen Güler Doğrayıcı
Dr. Öğr. Üyesi Hanife Can Şen
Hikâye Örgüsü Yönteminin Öğretmen Adaylarının Su Okuryazarlığına Etkisi
121TürkçeDoç. Dr. Hatice MertoğluZübeyde Burçin Usta
Doç. Dr. Hatice Mertoğlu
Prof. Dr. Esra Macaroğlu Akgül
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dijital Okur-Yazarlık Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi
144TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şeyma Nur Arı DemirayLisansüstü Öğrencisi Şeyma Nur Arı Demiray
Lisansüstü Öğrencisi Selin Yıldız
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
4006 Bilim Fuarına Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerinin Belirlenmesi


6. Oturum Perşembe 15:30-17:00
Çıldır Gölü Salonu
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Arslan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Gönül Erhan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
203TürkçeLisansüstü Öğrencisi İlayda Erva KarcıLisansüstü Öğrencisi İlayda Erva Karcı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuğba Öner
Ortaokul Öğrencilerinin İstatistiksel Okuryazarlıkları Hakkındaki Çalışmaların Betimsel İçerik Analizi
211TürkçeDr. Öğr. Üyesi Gönül ErhanDr. Öğr. Üyesi Gönül Erhan
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Doğan
Prof. Dr. Çiğdem Haser
Ortaokul Öğrencileri İçin Beceri Temelli Sorulara Yönelik Görüşler Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
217TürkçeLisansüstü Öğrencisi Betül KeskinLisansüstü Öğrencisi Betül Keskin
Arş. Gör. Kenan Konur
Matematik Eğitiminde Görselleştirme ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
486TürkçeArş. Gör. Dr. Alper YorulmazLisans Öğrencisi Eylül Rodoslu
Arş. Gör. Dr. Alper Yorulmaz
Arş. Gör. Dr. Birsen Berfu Akaydın
Matematiksel Öğrenme Güçlüğü Olan Bir İlkokul Öğrencisinin Matematiksel Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması
544TürkçeDr. Öğr. Üyesi Semra -PolatDr. Öğr. Üyesi Semra -Polat
2018 6. Sınıf Alt Öğrenme Alanında Ki Kazanımlarının Tımss Bilişsel Alanlarına Göre İncelenmesi6. Oturum Perşembe 15:30-17:00
Kars Kalesi Salonu
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Zeynep Çiğdem Özcan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Baran Kaya
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
220TürkçeDr. Öğr. Üyesi Yeşim İmamoğluDr. Öğr. Üyesi Yeşim İmamoğlu
Doç. Dr. Zeynep Çiğdem Özcan
Arş. Gör. Melek Pesen
Prof. Dr. Emine Erktin
Lisansüstü Öğrencisi Simge Akbal
Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Çalışmalarının Geometrik Çalışma Düzlemleri Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi
228TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nazmi ErdoğanLisansüstü Öğrencisi Nazmi Erdoğan
Doç. Dr. Engin Ader
Lise Öğrencilerinin Sanal Gerçeklik Ortamındaki Özdüzenlemeli Öğrenmeleri
230TürkçeÖğretmen Mehtap EskiÖğretmen Mehtap Eski
Prof. Dr. Abdulkadir Tuna
Liselere Giriş Sınavı Sorularının Cebirsel Düşünme Basamakları Kapsamında İncelenmesi
231TürkçeLisansüstü Öğrencisi Arife ŞahinLisansüstü Öğrencisi Arife Şahin
Doç. Dr. Fatma Aslan-Tutak
Mentörlük Anlayış ve Motivasyon Ölçeklerinin Türkçeye Çevrilmesi: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması
552TürkçeDr. Emine TayanDr. Emine Tayan
Prof. Dr. Alper Cihan Konyalıoğlu
Ebeveyn-Çocuk İletişiminde Okul Dışı Faaliyet Olarak Çocuktan Ebeveyne Öğreterek Öğrenme.doc6. Oturum Perşembe 15:30-17:00
Ani Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Emre Yıldız
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Selcan Sungur Alhan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
146TürkçeLisansüstü Öğrencisi Meltem GökdaşLisansüstü Öğrencisi Meltem Gökdaş
Dr. Öğr. Üyesi Eda Erdaş Kartal
Prof. Dr. Nihal Doğan
Ortaokul Fen Kitapları Bilim ve Mühendislik Uygulamalarını Ne Düzeyde Temsil Ediyor?
150TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şeyda Nur Sultan ÖztürkLisansüstü Öğrencisi Şeyda Nur Sultan Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Selcan Sungur Alhan
Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline İlişkin Türkiye’de Fen Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi*
166TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ahmet ZenginLisansüstü Öğrencisi Ahmet Zengin
Doç. Dr. Emre Yıldız
Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına Gezi Düzenlemeye Yönelik Kaygılarının ve Özyeterliklerinin İncelenmesi
341TürkçeArş. Gör. Alper DurukanArş. Gör. Alper Durukan
Prof. Dr. Sevgi Aydın Günbatar
Prof. Dr. Jale Çakıroğlu
Fen Bilimleri Öğretmen Adayları İçin Yaratıcı Öğretim Materyalleri Tasarımında Oyunlaştırmanın Kullanımı
454TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ayşegül AslanDr. Öğr. Üyesi Ayşegül Aslan
Öğretmen Mustafa Turgut
Thinglink Uygulamasının “insan ve Çevre” Ünitesi Kapsamında Kullanılması: Taşkın Müzesi Örneği6. Oturum Perşembe 15:30-17:00
Sarıkamış Şehitleri Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Gülüzar Eymur
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Tekin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
177TürkçeArş. Gör. Sümeyye ErenlerArş. Gör. Sümeyye Erenler
Prof. Dr. Pınar Seda Çetin
Doç. Dr. Gülüzar Eymur
Öğretmen Adaylarının Argümantasyona Yönelik Öz Yeterliliklerin İncelenmesi
182TürkçeÖğretmen Sultannur ÖztürkÖğretmen Sultannur Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Tekin
Prof. Dr. Süleyman Yılmaz
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusunun Öğretiminde Web 2.0 Araçları Kullanımının Öğrencilerin Alan Bilgisi Düzeylerine Etkisi
183TürkçeLisans Öğrencisi Zeliha YerlikayaLisans Öğrencisi Zeliha Yerlikaya
Dr. Öğr. Üyesi Banu Avşar Erümit
Qr Kod Teknolojisi ile Tasarlanmış Güneş Sistemi ve Bilimin Doğası Etkinlikleri
194TürkçeLisansüstü Öğrencisi Öznur ErkocaLisansüstü Öğrencisi Öznur Erkoca
Doç. Dr. Sevil Akaygün
Öğretmen Adaylarının Simülasyon ve Sanal Gerçeklik Uygulaması Deneyimleri: Atomlar ve Molekül Kavramları
356TürkçeArş. Gör. Dr. Halil ÇokçalışkanArş. Gör. Dr. Halil Çokçalışkan
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitim Sürecinde Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Dersi Hakkındaki Görüşleri


6. Oturum Perşembe 15:30-17:00
Aşık Şenlik Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Sündüs Yerdelen
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ali Sağdıç
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
145TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şeyma Nur Arı DemirayLisansüstü Öğrencisi Şeyma Nur Arı Demiray
Lisansüstü Öğrencisi Selin Yıldız
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
4006 Bilim Fuarlarında Danışman Olarak Görev Alan Öğretmenlerin Görüşlerinin Belirlenmesi
205TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ali SağdıçDr. Öğr. Üyesi Ali Sağdıç
Dr. Gökhan Yigit
İngilizce Ders Kitaplarının Bilimsel Okur Yazarlık Bağlamında İncelenmesi
219TürkçeLisansüstü Öğrencisi Müşerref Büşra YağlıLisansüstü Öğrencisi Müşerref Büşra Yağlı
Prof. Dr. Jale Çakıroğlu
Prof. Dr. Meryem Beklioğlu
Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin Cinsiyet Değişkeni Bağlamında İncelenmesi
223TürkçeLisans Öğrencisi Beyzanur AlkanLisans Öğrencisi Beyzanur Alkan
Okul Öncesi Çocuklara Yönelik "Bitkiler” Temalı Gems Tabanlı Etkinlik Tasarımı
545TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ayşe Işık ÖnerProf. Dr. Hakan Akçay
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Işık Öner
İlkokul Öğrencilerinin Mühendisliğe Yönelik Algıları: İçimdeki Mühendisi Çiziyorum


7. Oturum Cuma 09:00-10:45
Çıldır Gölü Salonu
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gürsu Aşık
Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. Orhan Kaplan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
247TürkçeÖğr. Gör. Dr. Orhan KaplanÖğr. Gör. Dr. Orhan Kaplan
Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Ders İmecesi: Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Gerekçelendirmede Eksiklikler
251TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nilhan Sümeyra GülerLisansüstü Öğrencisi Nilhan Sümeyra Güler
Lisansüstü Öğrencisi Zehra Akınç
Doç. Dr. Hayal Yavuz Mumcu
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Görüşleri
255TürkçeÖğretmen Aslı Deniz ÖzgökÖğretmen Aslı Deniz Özgök
Dr. Öğr. Üyesi Gürsu Aşık
60-75 Aylık Çocukların Stem Etkinliklerinde Problem Çözme ve Bilişsel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
275TürkçeDoç. Dr. Bülent ÇetinkayaLisansüstü Öğrencisi Çağla Adıgüzel-Sarı
Doç. Dr. Bülent Çetinkaya
Öğretmen Adaylarının Bir Matematiksel Modelleme Sorusu Kapsamındaki Varsayımları
389TürkçeÖğr. Gör. Yusuf CanÖğr. Gör. Yusuf Can
Lisansüstü Öğrencisi Dilek Mungan Çelimli
Prof. Dr. Süha Yılmaz
Müzik Dinletiminin Matematik Öğretim Sürecine Etkisi
549TürkçeÖğretmen Ozan Ali ÇağraşanDr. Öğr. Üyesi Serkan Coştu
Öğretmen Ozan Ali Çağraşan
Melike Naz Karadağ
Cemal Emir Karagöz
Ülkemizde Bir Metaverse Matematik Müzesi Tasarlamak Mümkün Mü? Bir Fizibilite Çalışması ve Swot Analizi7. Oturum Cuma 09:00-10:45
Kars Kalesi Salonu
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeki Aydoğdu
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Zübeyde Er
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
65TürkçeArş. Gör. Kenan KonurArş. Gör. Kenan Konur
Lisansüstü Öğrencisi Betül Keskin
Öğretmen Adaylarının Ekstremum ve Dönüm Noktaları Kavramlarındaki Hatalarının Belirlenmesi
288TürkçeDr. Zübeyde ErDr. Zübeyde Er
7. Sınıf Öğrencilerinin Ölçüsel Tahmin Becerileri ve Ölçüsel Tahmin Stratejileri
345TürkçeDoç. Dr. Şükrü İlgünDoç. Dr. Şükrü İlgün
Doç. Dr. Esra Altıntaş
Arş. Gör. Büşra Yaşar
Mesleğe Yönelik Okumaların Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Düzeyleri ve Mesleğe Yönelik Tutumları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
346TürkçeArş. Gör. Büşra YaşarDoç. Dr. Şükrü İlgün
Arş. Gör. Büşra Yaşar
Matematik Öğretmen Adaylarının Van Hiele Geometri Düzeyleri ile Geometrik Düşünme Alışkanlıkları İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kars Örneklemi
350TürkçeDr. Yusuf Emre ErcireDr. Yusuf Emre Ercire
Prof. Dr. Serkan Narlı
Dr. Esra Aksoy
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Öğrenci Bilgisi Bileşeni Kapsamında İncelenmesi: Sayılar ve İşlemler Öğrenme Alanı Örneği
453TürkçeLisansüstü Öğrencisi Seyhan Demirci ÖzerLisansüstü Öğrencisi Seyhan Demirci Özer
Dr. Öğr. Üyesi Selcen Çalık Uzun
Türkiye’de Etwinning Projelerine Yönelik Yapılan Tez Çalışmalarının İncelemesi
474TürkçeDoç. Dr. İlknur ÖzpınarDoç. Dr. İlknur Özpınar
Dr. Öğr. Üyesi Selcen Çalık Uzun
Öğretmen Adaylarının Özel Dörtgenlere Yönelik Oluşturdukları Kavram Haritalarının Gelişiminin İncelenmesi7. Oturum Cuma 09:00-10:45
Ani Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Aydın Gürler
Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Arzu Derya Taşçı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
74TürkçeDr. Öğr. Üyesi Sümeyye Aydın GürlerDr. Öğr. Üyesi Sümeyye Aydın Gürler
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Eğitim Araçları Farkındalıkları ve Fen Bilimleri Derslerinde Kullanma Durumları
181TürkçeÖğretmen Bilge İşleklerÖğretmen Bilge İşlekler
Doç. Dr. Betül Ekiz Kıran
Prof. Dr. Erdal Şenocak
Etkileşimli Kitap Okuma Programının İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajlarına Etkisi
227TürkçeLisans Öğrencisi Gamze SucukLisans Öğrencisi Gamze Sucuk
Uzaktan Eğitim ile Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İçin Biyoplastik Üretimine Yönelik Deneysel Gösterimli İşbirlikçi Bir Uygulama Örneği
238TürkçeÖğr. Gör. Arzu Derya TaşçıProf. Dr. Hasret Nuhoğlu
Öğr. Gör. Arzu Derya Taşçı
Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Alanında Sistem Düşüncesi ile İlgili Yapılan Akademik Çalışmaların Sistematik İncelenmesi
458TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yasemen CimşitLisansüstü Öğrencisi Yasemen Cimşit
Dr. Öğr. Üyesi Nesli Kala
Fen Bilimleri Dersi Dna ve Genetik Kod Ünitesi Bağlamında Öğrencilerin Analitik Düşünmelerinin İncelenmesi
548TürkçeDr. Öğr. Üyesi Tolga SakaDr. Öğr. Üyesi Tolga Saka
Dr. Öğr. Üyesi Selcan Sungur Alhan
Doç. Dr. Volkan Göksu
Fen Bilimleri Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Sorgulamaya Dayalı Öğretime Yönelik İnançlarının Belirlenmesi7. Oturum Cuma 09:00-10:45
Sarıkamış Şehitleri Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Tekin
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Şahingöz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
16TürkçeDoç. Dr. Dekant KıranDoç. Dr. Dekant Kıran
Çok Boyutlu Fen Öğrenme Özyeterliğinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
70TürkçeÖğretmen Özge TaştanÖğretmen Özge Taştan
Dr. İpek Saralar-Aras
Öğretmenlerin Steam Yaklaşımına Yönelik Farkındalıklarını Arttırmak Üzerine Bir Çalışma
258TürkçeDoç. Dr. Yasemin Özdem YılmazDoç. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz
Doç. Dr. Burcu Şenler Pehlivan
Arş. Gör. Dr. Hasan Zühtü Okulu
Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Arabacıoğlu
Öğr. Gör. Dr. Nilay Muslu
Prof. Dr. Ayşe Oğuz Ünver
Bisdem Projesi Mentorluk Programının Öğretmenlerin Fen Öğretiminde Bilimsel Araştırmaya İlişkin Görüşlerine Etkisi
287TürkçeDr. Öğr. Üyesi Nurcan TekinDr. Öğr. Üyesi Nurcan Tekin
Prof. Dr. Oktay Aslan
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Raporlarında Sosyobilimsel Konular İçerikli Çoklu Gösterim Kullanımları
292TürkçeDoç. Dr. Esra Benli ÖzdemirDoç. Dr. Esra Benli Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Şahingöz
Ortaokul Öğrencilerinin “astronomi” Kavramına Yönelik Bilişsel Yapıları ve Görsel İmajları
301TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nurhan YıldızLisansüstü Öğrencisi Nurhan Yıldız
Prof. Dr. Havva Yamak
Online Tematik Stem Uygulamalarına Devam Eden Öğrencilerin Çekilme Nedenlerinin İncelenmesi
445TürkçeÖğretmen Gülşen Elçin ÖzbentÖğretmen Gülşen Elçin Özbent
Geleceğin Sınıfı Yaklaşımının (Fcl) Öğrenci ve Öğretmen Temelli Değerlendirilmesi


7. Oturum Cuma 09:00-10:45
Aşık Şenlik Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Emine Hatun Diken
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Selcan Sungur Alhan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
28TürkçeÖğretmen Emirhan KeskinÖğretmen Emirhan Keskin
Doç. Dr. Zafer Karagölge
Dr. Öğr. Üyesi İlhami Ceyhun
Öğretmen Burcu Küçükdoğan Keskin
Ters Yüz Sınıf Yönteminin Kimya Dersi ‘‘asitler, Bazlar ve Tuzlar’’ Ünitesindeki Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi
302TürkçeÖğretmen Eif YürekÖğretmen Eif Yürek
Doç. Dr. Emine Hatun Diken
Mitoz ve Mayoz Bölünme Konusunun Müzikle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına, Öz-Düzenlemelerine, Tutumlarına, Öz-Yeterlilik İnançlarına Etkisi ve Görüşleri
303TürkçeÖğretmen Aslı Özdemir ÖzcanÖğretmen Aslı Özdemir Özcan
Doç. Dr. Emine Hatun Diken
7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine İlişkin Düşüncelerinin Çeşitli Açılardan İncelenmesi (Kars İli Örneği)
304TürkçeÖğretmen Gülşah AydemirÖğretmen Gülşah Aydemir
Doç. Dr. Emine Hatun Diken
8. Sınıf Öğrencilerinin “dna ve Genetik Kod” Ünitesini Okuma Süreçlerinde Kullandıkları Stratejilerin Örneklerle Gösterimi
310TürkçeProf. Dr. Mehmet Fatih TaşarProf. Dr. Mehmet Fatih Taşar
Öğretmen Elif Akdaş
Öğretmen Kevser Bozkurt
Öğretmen Gülsüm Akyürek
Öğretmen Nisa Ülkü Şık
Pedagoijk Alan Bilgisi ve Gelişimi: Vignette Örnekleri
316TürkçeLisansüstü Öğrencisi Burcu ÖzdemirLisansüstü Öğrencisi Burcu Özdemir
Fen Eğitiminde Biçimlendirici Değerlendirme Üzerine Alanyazın İncelemesi


8. Oturum Cuma 11:05-12:20
Çıldır Gölü Salonu
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Serkan Narlı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Saka
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
354TürkçeLisansüstü Öğrencisi Onurcan ZamanLisansüstü Öğrencisi Onurcan Zaman
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Saka
6. Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusunda Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi
363TürkçeÖğretmen Şeymanur ErolÖğretmen Şeymanur Erol
Doç. Dr. Tuba Aydoğde İskenderoğlu
Sınıf Öğretmenlerinin Web 2.0 Araçlarının Matematik Dersinde Kullanımına Yönelik Görüşleri
367TürkçeLisansüstü Öğrencisi Zeynep ÖzaydınLisansüstü Öğrencisi Zeynep Özaydın
Doç. Dr. Çiğdem Arslan
Lisansüstü Öğrencisi Neslihan Demirci
Lisansüstü Öğrencisi Tuba Yenil
Matematik Öğretmen Adaylarının Üst Bilişsel Becerilerini Harekete Geçiren Bir Etkinlik Örneği
370TürkçeDoç. Dr. Yasemin KatrancıDoç. Dr. Yasemin Katrancı
Arş. Gör. Sena Yıldız
Geometri Öğretiminde Manipülatif Kullanımının Önemi ve Gerekliliği
376TürkçeDr. Esra AksoyDr. Esra Aksoy
Öğr. Gör. Yusuf Can
Prof. Dr. Süha Yılmaz
Prof. Dr. Serkan Narlı
Matematik Eğitiminde Mobil Uygulamalar: Tübitak 4005 Proje Sonrası Katılımcı Öğretmen Görüşleri8. Oturum Cuma 11:05-12:20
Kars Kalesi Salonu
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Şükrü İlgün
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Funda Gündoğdu Alaylı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
224TürkçeDr. Öğr. Üyesi Sedef Çelik DemirciDr. Öğr. Üyesi Tuğba Baran Kaya
Dr. Öğr. Üyesi Sedef Çelik Demirci
Sevgili Açı: Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin “açı” Kavramına Yazdıkları Yansıtıcı Mektuplarının İncelenmesi
377TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ayşenur BalcıLisansüstü Öğrencisi Ayşenur Balcı
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Günbaş
Mobil Odaklanma Uygulamalarının Öğrencilerim Matematik Dersindeki Bireysel Öğrenme Performansları Üzerindeki Etkisi
382TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ebru SakaDr. Öğr. Üyesi Ebru Saka
Dr. Sevilay Alkan
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Problem Kurma Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri
384TürkçeDoç. Dr. Şükrü İlgünDoç. Dr. Şükrü İlgün
Lisansüstü Öğrencisi Hilal Yaylalı
Prizmalar Konusunda Kağıt Katlama ve Geogebra Uygulaması ile Yapılan Geometri Öğretimi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
385TürkçeDoç. Dr. Şükrü İlgünDoç. Dr. Şükrü İlgün
Lisansüstü Öğrencisi Nergis Yılmaz
Kavram Karikatürüyle Öğretim ve Oyunlarla Öğretimin Karşılaştırılması
387TürkçeÖğretmen İrem KorkmazÖğretmen İrem Korkmaz
Dr. Öğr. Üyesi Hilal Yıldız
11. ve 12. Sınıf Temel Düzey Matematik Ders Kitaplarının Gerçek Hayatla İlişkilendirme Türlerine Göre İncelenmesi8. Oturum Cuma 11:05-12:20
Ani Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Cansel Kadıoğlu Akbulut
Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. Aslı Şensoy
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
68TürkçeÖğretmen Fatma AyÖğretmen Fatma Ay
Doç. Dr. Cansel Kadıoğlu Akbulut
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Hedef Yönelimlerinin 3 X 2 Modeline Dayalı İncelenmesi
268TürkçeDoç. Dr. Cansel Kadıoğlu AkbulutÖğretmen Sibel Sevim
Doç. Dr. Cansel Kadıoğlu Akbulut
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Basamaklarını Kullanmaya Yönelik Tutumları Üzerine Bir Tarama Çalışması
317TürkçeDoç. Dr. Rıdvan ElmasDoç. Dr. Rıdvan Elmas
Lisansüstü Öğrencisi Merve Adıgüzel Ulutaş
Prof. Dr. Oktay Cem Adıgüzel
Afrika ve Asya Pasifik Bölgesinde Uluslararası Özel Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
324TürkçeÖğr. Gör. Dr. Aslı ŞensoyÖğr. Gör. Dr. Aslı Şensoy
Kariyer Planlama Dersi Alan Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri Özyeterlilik Algıları: Enlemsel Desen
326TürkçeÖğretmen Emel Aydın GündüzÖğretmen Emel Aydın Gündüz
Dr. Öğr. Üyesi Nesli Kala
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalı Hibrit Kutu Oyunlarına Dayalı Öğretim Tasarımıyla İlgili Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi8. Oturum Cuma 11:05-12:20
Sarıkamış Şehitleri Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Arzu Önel
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Merve Erol
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
343TürkçeLisansüstü Öğrencisi Hatice CeylanLisansüstü Öğrencisi Hatice Ceylan
Arş. Gör. Erhan Ceylan
Doç. Dr. Serpil Kalaycı
Fen Bilgisi Eğitiminde Genetik Konularındaki Kavram Yanılgıları ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
368TürkçeArş. Gör. Merve ErolDoç. Dr. İlke Çalışkan
Arş. Gör. Merve Erol
Uluslararası Fen Programlarının Fetemm Modeli ve 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Karşılaştırmalı İncelenmesi
388TürkçeÖğretmen Esin Yenice KarğunÖğretmen Esin Yenice Karğun
Türkiye’de 2015 – 2021 Yılları Arasında Stem Üzerine Yapılan Araştırmaların İncelenmesi: Bir Meta-Sentez Çalışması
534TürkçeDoç. Dr. Funda Yeşildağ-HasançebiDoç. Dr. Funda Yeşildağ-Hasançebi
Doç. Dr. Günkut Mesci
Doç. Dr. Eda Erdaş Kartal
Argümantasyona Dayalı Etkinlikler ile Afet Eğitimi
546TürkçeÖğretmen Alev RencüzoğullarıÖğretmen Alev Rencüzoğulları
Dr. Öğr. Üyesi Tolga Saka
Öğrenmede Evrensel Tasarım Modelinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi: Kalıtım Konusu
550TürkçeÖğretmen Alev RencüzoğullarıÖğretmen Alev Rencüzoğulları
Öğr. Gör. Dr. Demet Batman
Öğrenmede Evrensel Tasarım Modelinin Bazı Değişkenler Kapsamında 8. Sınıf Öğrencilerinin Kalıtım Konusundaki Başarılarına Etkisi


8. Oturum Cuma 11:05-12:20
Aşık Şenlik Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Arzu Kirman Bilgin
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Nesli Kala
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
10TürkçeDr. Ferah ÖzerDr. Ferah Özer
Prof. Dr. Nihal Doğan
Bilim Tarihiyle Zenginleştirilmiş Yaratıcı Problem Çözme Modülünün Ortaokul Öğrencilerinin Problem Tanımlama Becerisi ve Kavram Öğrenimine Etkisi
392TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yasemen CimşitLisansüstü Öğrencisi Yasemen Cimşit
Dr. Öğr. Üyesi Nesli Kala
8. Sınıf Öğrencilerinin Günlük Yaşamlarındaki Dijital Oyun Tercihlerine ve Oyun Oynama Alışkanlıklarına Ebeveynlerinin Etkisinin İncelenmesi
409TürkçeDoç. Dr. Tufan İnaltekinDoç. Dr. Ataman Karaçöp
Doç. Dr. Tufan İnaltekin
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin İnformal Öğrenme Fırsatlarının Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi
411TürkçeDoç. Dr. Arzu Kirman BilginDoç. Dr. Arzu Kirman Bilgin
Doç. Dr. Tufan İnaltekin
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrencileri Anlama Bilgisine Yönelik Mesleki Bilgilerinin Tespiti
412TürkçeÖğretmen Tuba YunusoğluÖğretmen Tuba Yunusoğlu
Öğretmen Sevcan Yavaş
Doç. Dr. Arzu Kirman Bilgin
Ortaokul Öğrencilerinin Sirke Bağlamı Kapsamında Analitik Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
541TürkçeDoç. Dr. Uğur AkbabaLisansüstü Öğrencisi Murat Karaca
Doç. Dr. Uğur Akbaba
2013 ve 2018 Müfredatına Göre Hazırlanan İlköğretim Fen Bilimleri Kitaplarındaki Kimya Kavramlarının Sayılarındaki Değişimlerin ve Liselere Geçiş Sınavlarında Sorulan Sorularla Kavramsal Değişimler Arasındaki Uyumun İncelenmesi


9. Oturum Cuma 14:00-15:15
Çıldır Gölü Salonu
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Özkan Ergene
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Günbaş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
344TürkçeÖğretmen Melek Yılmaz ÇiçekÖğretmen Melek Yılmaz Çiçek
Öğr. Gör. Aytül Durmaz
Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş
Yedinci Sınıf Öğrencilerinde Hacim Kavramının Stem Etkinlikleri ile Öğretiminin Başarıya Etkisi
398TürkçeLisansüstü Öğrencisi Zeynep ÖzayLisansüstü Öğrencisi Zeynep Özay
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Günbaş
Matematik Dersinde Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Kullanımı
399TürkçeLisansüstü Öğrencisi İbrahim AylaLisansüstü Öğrencisi İbrahim Ayla
Matematik Dersinde Dijital Öyküleme Kullanımı ile İlgili Yapılan Çalışmaların incelenmesi
416TürkçeDoç. Dr. Özkan ErgeneDoç. Dr. Özkan Ergene
Formel Bilgi ve Sezgisel Kurallar Çerçevesinde Alterne Serilere Yönelik Bir Görev (Task) Örneği
417TürkçeDoç. Dr. Özkan ErgeneLisansüstü Öğrencisi Yalçın Karaboğaz
Doç. Dr. Özkan Ergene
Ters Yüz Öğrenme Modeli ile Oran-Orantı Konusunun Öğretimi9. Oturum Cuma 14:00-15:15
Kars Kalesi Salonu
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal Karataş Aydın
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ruhşen Aldemir Engin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
119TürkçeDoç. Dr. Bülent ÇetinkayaLisansüstü Öğrencisi Çağla Adıgüzel-Sarı
Doç. Dr. Bülent Çetinkaya
Prof. Dr. Ayhan Kürşat Erbaş
Matematik Öğretmen Adaylarının Göç Konusuna İlişkin Kurdukları Problemler
415TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nil ArabacıLisansüstü Öğrencisi Nil Arabacı
Lisansüstü Öğrencisi Sevil Sezer
Doç. Dr. Fatma Aslan-Tutak
Lise Matematik Öğretmen Adaylarının Geliştirdiği Disiplinlerarası Matematik Eğitimi Etkinliklerinin İncelenmesi
430TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ruhşen Aldemir EnginDr. Öğr. Üyesi Ruhşen Aldemir Engin
Lisansüstü Öğrencilerin Matematik İçin Elektronik Kitap Hazırlama Deneyimleri ve Görüşleri
487TürkçeArş. Gör. Gizem GüzellerArş. Gör. Gizem Güzeller
Öğr. Gör. Sinem Sözen Özdoğan
Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının Okul Dışı Öğrenme Bağlamında İncelenmesi
488TürkçeÖğr. Gör. Dr. Sinem Sözen ÖzdoğanÖğr. Gör. Dr. Sinem Sözen Özdoğan
Oran-Orantı Kavramlarının Öğretimine Yönelik Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının İncelenmesi9. Oturum Cuma 14:00-15:15
Ani Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Sündüs Yerdelen
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Kadriye Bayram
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
122TürkçeÖğretmen Şahika YıldızÖğretmen Şahika Yıldız
Dr. Öğr. Üyesi Hanife Can Şen
7. Sınıf İş ve Enerji Konusu İçin Başarı Testi Geliştirme Çalışması
283TürkçeDr. Öğr. Üyesi Yunus ÖzyurtDr. Öğr. Üyesi Yunus Özyurt
Prof. Dr. Mehmet Bahar
Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Beceri Temalı Yürütülen Lisansüstü Tezlerin Eğilimlerinin İncelenmesi
424TürkçeÖğretmen Esma Nur ErenkaraÖğretmen Esma Nur Erenkara
Doç. Dr. Sündüs Yerdelen
Fen Dersinde Öğrencilerin Üstbilişsel Öğrenme Stratejileri Kullanımında Öz-Yeterlik ve Başarı Hedef Yöneliminin Rolü
425TürkçeÖğretmen Murat İşbaralıÖğretmen Murat İşbaralı
Doç. Dr. Arzu Kirman Bilgin
Bütünleştirilmiş Beceri Öğretimi Destekli Etkinliklerin Öğrencilerin İlişkilendirme Yapabilmeleri Üzerine Etkisi
441TürkçeArş. Gör. Dr. Kadriye BayramArş. Gör. Dr. Kadriye Bayram
Öğretmen Adaylarının Afet Yönetimine Yönelik Tasarladıkları Stem ve Ar-Ge Tabanlı Girişimci İş Planlarının İncelenmesi9. Oturum Cuma 14:00-15:15
Sarıkamış Şehitleri Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Tolga Saka
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
444TürkçeLisansüstü Öğrencisi Zeliha Ada ArslanLisansüstü Öğrencisi Zeliha Ada Arslan
Doç. Dr. Hüseyin Artun
Phet Simülasyonu ile Atom Konusunun Öğretiminde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi
446TürkçeLisansüstü Öğrencisi Zeliha Ada ArslanÖğretmen Mehmet Baki Liçen
Lisansüstü Öğrencisi Zeliha Ada Arslan
Öğretmen Yılmaz Özkan
Doç. Dr. Hüseyin Artun
Metaverse Teknolojisinin Fen Bilimleri Eğitiminde Kullanımına İlişkin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi
451TürkçeProf. Dr. Tuncay ÖzsevgeçÖğretmen Nuran Hoş Ercin
Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Gelişiminde Derin Öğrenme Merkezli Oyunların Etkisi
457TürkçeProf. Dr. Tuncay ÖzsevgeçProf. Dr. Tuncay Özsevgeç
Lisansüstü Öğrencisi Hatice Ünsal
Öğrenci Başarısının Farklı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri ile Karşılaştırılması
517TürkçeLisansüstü Öğrencisi Abide BaltacıLisansüstü Öğrencisi Abide Baltacı
Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç
Hibrit Laboratuvar Neden Olmalı? Beceri Gelişimine Etkisi Ne Olur?
551TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şeyma SaraçLisansüstü Öğrencisi Şeyma Saraç
Doç. Dr. Ataman Karaçöp
Fen Bilimleri Dersinin Öğretme-Öğrenme Süreçlerinde Kullanılan Geri Bildirim Türlerinin İncelenmesi*


9. Oturum Cuma 14:00-15:15
Aşık Şenlik Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hasan Bakırcı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Nesli Kala
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
242TürkçeLisansüstü Öğrencisi Özlem ÖzdemirLisansüstü Öğrencisi Beyza Okan
Lisansüstü Öğrencisi Özlem Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi Devrim Güven
Karmaşık Sistemleri Modelleme: Proje-Temelli Bir Öğrenme Ortamı Tasarımı
410TürkçeÖğr. Gör. Dr. Aslı ŞensoyÖğr. Gör. Dr. Aslı Şensoy
Arş. Gör. Dr. Aslı Sarışan Tungaç
Doç. Dr. Belgin Bal İncebacak
Sınıf Öğretmenlerinin Bilim ve Sorgulama Temelli Öğretime İlişkin Görüşleri *
460TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şükrüye Nazlı Can YasinLisansüstü Öğrencisi Şükrüye Nazlı Can Yasin
Doç. Dr. Ebru Zeynep Muğaloğlu
Evrim Eğitimine Karşı Farklı Tutumlara Sahip Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görev Algıları ve Benlik İmajları
470TürkçeDoç. Dr. Hasan BakırcıDoç. Dr. Hasan Bakırcı
Öğretmen Salih Kubilay Karatay
Doç. Dr. Hüseyin Artun
Mobil Öğrenme Hakkında Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi
471TürkçeDoç. Dr. Hasan BakırcıDoç. Dr. Hasan Bakırcı
Öğretmen Gökhan Çelik
Doç. Dr. Hüseyin Artun
Hibrit Eğitim Modelinin Fen Öğretimindeki Yerinin Fen Bilimleri Öğretmenleri Gözüyle İncelenmesi


10. Oturum Cuma 15:30-17:00
Çıldır Gölü Salonu
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Günbaş
Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. Sinem Sözen Özdoğan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
481TürkçeProf. Dr. Zülbiye Toluk UçarÖğretmen Satı Akgül
Prof. Dr. Zülbiye Toluk Uçar
8. Sınıf Öğrencilerinin Prizma ve Piramit Kavrayışlarının Etkinliklerle Geliştirilmesi
489TürkçeDr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal Karataş AydınDr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal Karataş Aydın
Lisans Öğrencisi Hazel Ataşcı
Lisans Öğrencisi Ebrar Şağban
Lisans Öğrencilerinin Stem Etkinliğine Bakış Açılarının İncelenmesi: Kasırga Örneği
490TürkçeDr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal Karataş AydınDr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal Karataş Aydın
Prof. Dr. Mine Işıksal Bostan
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Mühendislik Temelli Model Oluşturma Etkinliklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
499TürkçeÖğretmen Nergis YılmazÖğretmen Nergis Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Günbaş
Dijital Oyun Bağımlılığı ve Matematik Kaygısı İlişkisi: Bir Korelasyonel Çalışma
528TürkçeDoç. Dr. Esra AltıntaşDoç. Dr. Esra Altıntaş
Doç. Dr. Şükrü İlgün
Lisans Öğrencisi Gözde Karadeniz
Lisans Öğrencisi Muazzez Kübra Eren
Lisans Öğrencisi Pelşin Akburak
Lisans Öğrencisi Zeynep Gürsoy
Ortaokul 5.sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusundaki Hata ve Kavram Yanılgıları
529TürkçeDoç. Dr. Esra AltıntaşDoç. Dr. Esra Altıntaş
Doç. Dr. Şükrü İlgün
Lisans Öğrencisi Begüm Güntekin
Lisans Öğrencisi Lütfiye Selin Uçarsu
Lisans Öğrencisi Emine Başlı
Lisans Öğrencisi Aylin Ayrı
7. Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayılar Konusuyla İlgili Hataları ve Kavram Yanılgıları10. Oturum Cuma 15:30-17:00
Kars Kalesi Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Zeynep Yüce
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
17TürkçeÖğretmen Kübra SağbilgeÖğretmen Kübra Sağbilge
Prof. Dr. Ceren Öztekin
Deneyimli Fen Bilimleri Öğretmenlerinin İklim ve Hava Olayları ile İlişkilendirilmiş Bilimin Doğası Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgileri
18TürkçeDr. Ferah ÖzerDr. Ferah Özer
Prof. Dr. Nihal Doğan
21. Yüzyıl Sınıfları İçin Özgün ve Yenilikçi Bir Fen Öğrenme Ortamı: Bilim Tarihiyle Zenginleştirilmiş Yaratıcı Problem Çözme Modülleri
23TürkçeDr. Öğr. Üyesi Meltem IrmakDr. Öğr. Üyesi Meltem Irmak
Dr. Leonora Kaldaras
Fizik Eğitiminde Sanal Öğrenme Ortamları: Mevcut Uygulamalar, Eğilimler ve Gelecekteki Araştırmalar İçin Çıkarımlar
243TürkçeDoç. Dr. Elif Selcan ÖztayÖğretmen Serdar Tanç
Doç. Dr. Elif Selcan Öztay
Türkiye’de Fen Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (Tpab) Alanında Yayınlanmış Tezlerin İçerik Analizi
408TürkçeLisansüstü Öğrencisi Funda YalınkılıçLisansüstü Öğrencisi Funda Yalınkılıç
Prof. Dr. Şeyda Gül
Dokuzuncu Sınıf Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler Konusunda Başarı Testi Geliştirme
535TürkçeÖğretmen Elif Akbaba KınaDoç. Dr. Zeynep Yüce
Öğretmen Elif Akbaba Kına
Ortaokul Öğrencilerinin Uzay Konusuyla İlgili Bilgilerinin Çiz-Yaz-Anlat Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi10. Oturum Cuma 15:30-17:00
Ani Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Uygar Kanlı
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Metin Şardağ
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
327TürkçeLisansüstü Öğrencisi Beyza OkanLisansüstü Öğrencisi Dilara Gören
Lisansüstü Öğrencisi Beyza Okan
Dr. Öğr. Üyesi Sevda Yerdelen Damar
Lise Öğrencilerinin Stem Kariyer İlgilerini Etkileyen Faktörler
369TürkçeÖğretmen İbrahim ÖzkalÖğretmen İbrahim Özkal
Öğretmen Çetin Köksal
Dr. Murat Urfalıoğlu
Doç. Dr. Betül Ekiz Kıran
Doç. Dr. Dekant Kıran
Sanal Gerçeklik Uygulaması ile Desteklenmiş Çevre Eğitiminin Lise Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Farkındalığına Etkisi
476TürkçeProf. Dr. Uygar KanlıÖğretmen Zeynep Yılmaz
Prof. Dr. Uygar Kanlı
Öğretmen Kemal Özdemir
Duvarsız Okullar Projesi: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilimsel Okuryazarlıklarının ve Fen Kavramlarının Gelişiminin İncelenmesi
480TürkçeÖğretmen Mehmet SöğütÖğretmen Mehmet Söğüt
Doç. Dr. Metin Şardağ
Doç. Dr. Gökhan Kaya
Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı
Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Stem Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Sürecinde İhtiyaçları
483TürkçeDoç. Dr. Metin ŞardağDoç. Dr. Metin Şardağ
Doç. Dr. Gökhan Kaya
Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı
Okul Toplum Projelerinin Yürütülme Süreci10. Oturum Cuma 15:30-17:00
Sarıkamış Şehitleri Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Murat Pektaş
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Burcu Torun
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
263TürkçeLisansüstü Öğrencisi Semanur AkyıldızLisansüstü Öğrencisi Semanur Akyıldız
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aytar
Öğretmen Adaylarının Disiplinler Arası Eğitim Yolunda 21. Yüzyıl Becerilerinin Belirlenmesi
492TürkçeLisansüstü Öğrencisi Hayriye AkarLisansüstü Öğrencisi Hayriye Akar
Doç. Dr. Mustafa Yadigaroğlu
Türkiye’de Ortaokul Seviyesindeki Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Yapılan Fen Öğretimi Tez Çalışmalarının Tematik Analizi
497TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sibel ŞahanDoç. Dr. Nazihan Ursavaş
Lisansüstü Öğrencisi Sibel Şahan
Ortaokul Öğrencilerinin Astronomi Kavramları ile İlgili Sahip Oldukları Anlamaların Belirlenmesi
505TürkçeLisansüstü Öğrencisi Zeynep KaymazLisansüstü Öğrencisi Zeynep Kaymaz
Doç. Dr. Ebru Zeynep Muğaloğlu
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Veri ve Kanıt Kavramları ile İlgili Anlayışlarının İncelenmesi
516TürkçeDr. Burcu TorunDr. Burcu Torun
Prof. Dr. Murat Pektaş
Biçimlendirici Değerlendirme Sınıf İçi Gözlem Formu Geliştirme Çalışması


10. Oturum Cuma 15:30-17:00
Aşık Şenlik Salonu
Fen Bilimleri Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hakan Akçay
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Arzu Önel
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
383TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yüsra ÇavdarLisansüstü Öğrencisi Yüsra Çavdar
Doç. Dr. Sevgül Çalış
Öğretmen Melek Yılmaz Çiçek
Beşinci Sınıf Öğrencilerinin ‘‘insan ve Çevre” Ünitesine Yönelik Stem Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri
520TürkçeLisansüstü Öğrencisi Merve Cansu İnceLisansüstü Öğrencisi Merve Cansu İnce
Prof. Dr. İlknur Güven
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Yönelik Hazırlanan Bilim İletişimi Kursunun Fen Öğrenme Becerisine Etkisinin İncelenmesi
525TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nuray AltunoğluDoç. Dr. Arzu Önel
Lisansüstü Öğrencisi Nuray Altunoğlu
Fen Bilimlerinde Kök Değerler
527TürkçeProf. Dr. Hakan AkçayProf. Dr. Hakan Akçay
Prof. Dr. Halil Turgut
Fen Öğretiminde Zenginleştirilmiş Laboratuvar Uygulamalarının Etkililiğinin Değerlendirilmesi
531TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yasin ÇalışırLisansüstü Öğrencisi Yasin Çalışır
Doç. Dr. Volkan Göksu
Doç. Dr. Mustafa Ürey
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Proje Hazırlamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

11. Oturum Cuma 17:15-18:30
Aşık Şenlik Salonu
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Fatma Aslan-Tutak
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Türkan Berrin Kağızmanlı Köse
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
158TürkçeArş. Gör. Kübra İlerDoç. Dr. Murat Akarsu
Doç. Dr. Mehmet Fatih Öçal
Arş. Gör. Kübra İler
Matematik Ders Kitaplarının Yansıma Konusunda Hareket ve Eşleştirme Perspektiflerine Göre İncelenmesi
193TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sevil SezerLisansüstü Öğrencisi Sevil Sezer
Doç. Dr. Fatma Aslan-Tutak
Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Yeterliklerinin İncelenmesi
265TürkçeArş. Gör. Kübra İlerDoç. Dr. Murat Akarsu
Arş. Gör. Kübra İler
Lisansüstü Öğrencisi Zekiye Utanç
Doç. Dr. Rıdvan Elmas
Özel Okullarda Görev Yapan Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Programlarına Bakış Açılarının İncelenmesi
269TürkçeDr. Öğr. Üyesi Türkan Berrin Kağızmanlı KöseDr. Öğr. Üyesi Türkan Berrin Kağızmanlı Köse
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Eğim Kavramının Öğretimi Hakkındaki Bilgi ve Kavrayışları
419TürkçeÖğretmen Meryem CihangirDoç. Dr. Engin Ader
Öğretmen Meryem Cihangir
Matematik Öğretmeni Adaylarının Özdüzenlemeli Öğrenmeyi Destekleyici Sınıf İçi Uygulamalarının Zaman İçinde İncelenmesi
554TürkçeDoç. Dr. Selami SönmezDoç. Dr. Selami Sönmez
Felsefe ve Matematik İlişkisi