• Türkçe

UFBMEK 2023 - PanelPanel-1: 21. Yüzyıl Projeksiyonunda Fen ve Matematik Eğitimi (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feral Ogan Bekiroğlu/Marmara Üniversitesi; Panelistler: Prof. Dr. Kemal Doymuş/Atatürk Üniversitesi, Prof. Dr. Adnan Baki/Trabzon Üniversitesi, Prof. Dr. Hakan Akçay/Boğaziçi Üniversitesi) Sunum Dili: Türkçe Salon: 100. Yıl Cumhuriyet Salonu

 

Panel-2: Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Dijitalleşme (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Sözbilir/Atatürk Üniversitesi, Panelistler: Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu/Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı/Hacettepe Üniversitesi, Prof. Dr. Sedef Canbazoğlu Bilici/Gazi Üniversitesi) Sunum Dili: Türkçe Salon: 100. Yıl Cumhuriyet Salonu


Panel-3: Kuram Ve Uygulamada Bütünleşik Fetemm/ Stem Eğitimi: Farklı Yaklaşımlar Ve Örnek Uygulamalar; Panelistler:  [1] Prof. Dr. Sevgi Aydın-Günbatar; [2] Doç. Dr. İbrahim Delen; [3] Dr. Öğr. Üyesi Nilay Öztürk; [4] Dr. Öğr. Üyesi Defne Yabaş Salon: 100. Yıl Cumhuriyet Salonu