• Türkçe

UFBMEK 2023 - Destekleyen Dergiler
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef
Not: Değerli katılımcılar 15. UFBMEK’te sunulan bildirilerinizden oluşturacağınız makalelerinizi hakem süreçlerinden geçmek üzere Necatibey Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik Eğitimi Elektronik Dergisi’nin (NEF-EFMED) Ekim 2023'teki “100. Yıl Özel Sayısı”  ve Aralık sayısı için gönderebilirsiniz.

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
Call for Special Issue
Dear researchers,
We are delighted to extend an invitation for your participation in the forthcoming special issue of the e-Kafkas Educational Research Journal. The special issue is dedicated to the exploration of the evolving image of science and mathematics education in the 21st century, with a specific focus on the integration of digital technologies and the preparation of educators for this digital era.
Special Issue theme:
Digitalization and Teacher Preparation in the 21st Century Science and Mathematics Education
For more information about the special issue, click HERE
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kafkasegt

Caucasian Journal of Science
https://dergipark.org.tr/en/pub/cjo

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
https://dergipark.org.tr/tr/pub/fbod

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
https://dergipark.org.tr/tr/pub/buje

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhe/board


Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
http://kusobdergi.com.tr/tr/

Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi (ANADED)
https://anadoluded.com/index.php/pub/index


Not: Destek veren dergilerin yayın süreçleriyle ilgili ayrıntılar daha sonra paylaşılacaktır.